Cập nhật vắn tắt tình trạng dịch bệnh Covid-19 tại Úc theo số liệu của trang mạng thống kê https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/ vào lúc 02:28 GMT, ngày 27 tháng Bảy, 2020.