Danviet - Trích một vài thông tin  cập nhật số liệu tình trạng dịch bệnh Covid-19 tại Úc từ trang mạng https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/