Theo thông tin từ trang mạng https://www.health.gov.au/news/coronavirus-update-at-a-glance  (Bộ Y Tế Úc – Australian Government Department of Health), tính đến 06:00 giờ sáng ngày 17 tháng 02, 2020, số ca nhiễm coronavirus tại Úc là 15 trường hợp: 5 ở Queensland, 4 ở Victoria và 4 ở New South Wales và 2 ở South Australia.

 

Trong số các ca nhiễm virus đã được báo cáo ban đầu, 8 ca đã hồi phục. 7  người còn lại đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

 

Tất cả các trường hợp nhiễm bệnh ở Úc đều bắt nguồn từ Vũ Hán, ngoại trừ người ở tiểu bang NSW đã từng đến Trung Hoa và tiếp xúc với một trường hợp được xác nhận nhiễm virus ở Vũ Hán.

 

Vào ngày 13 tháng Hai, 2020, Chính Phủ Úc Đại Lợi đã ủng hộ các khuyến cáo của   Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) ( tạm dịch Ủy Hội Nguyên Tắc Bảo Vệ Sức Khỏe Úc Đại Lợi) trong việc duy trì giới hạn du lịch nghiêm ngặt. Các khuyến cáo này sẽ được tái xem xét vào ngày 21 tháng Hai, 2020. Nguyên văn Anh ngữ của AHPPC đọc tại đường dẫn https://health.govcms.gov.au/news/australian-health-protection-principal-committee-ahppc-resolution-on-travel-restrictions-and-coronavirus-covid-19


Trên toàn thế giới, có khoảng 69,273 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus và 1,670 trường hợp tử vong đã được báo cáo - tỷ lệ tử vong là 2,4%.

 

Vào hôm 30 tháng Một, 2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới - WHO - đã tuyên bố sự bùng phát dịch bệnh do coronavirus (Covid-19) là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế.

 

Nước Úc đã chuẩn bị và đã thực hiện các biện pháp mới được khuyến cáo của Tổ Chứ Y Tế Thế Giới.

 

Chính phủ Úc đang thực hiện các biện phương pháp phòng ngừa cao dựa trên những lời khuyên y tế mới nhất và tốt nhất.