Chú hải cẩu Nikolai che mặt mắc cỡ khi được nhân viên sở thú tặng cho bánh sinh nhật bằng cá tươi.

Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Bác Ba Phi (st)