Sau nhiều năm vận động bởi các gia đình có người thân tự tử, Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên bố thành lập một ủy hội quốc gia thường trực để điều tra các vụ tự tử của các nhân viên làm trong Lực Lượng Quốc Phòng và các cựu quân nhân.

Mặc dù ủy hội này không phải là ủy hội hoàng gia, ông Morrison cho biết vai trò mới sẽ có quyền hạn tương tự và sẽ điều tra các trường hợp riêng lẻ cùng với các nhân viên điều tra của tiểu bang và lãnh thổ.

Ông cho biết, Ủy Viên Quốc Gia mới về Phòng Chống Tự Tử Trong Giới Quốc Phòng và Cựu Quân Nhân sẽ lãnh đạo một văn phòng độc lập và thường trực được giao nhiệm vụ tìm cách kiềm chế tỷ lệ tự tử trong cộng đồng Lực Lượng Quốc Phòng.

Ông Morrison nói trong một tuyên bố: "Các cựu quân nhân và các nam, nữ, quân nhân đang phục vụ bảo vệ cộng đồng và sự tự do của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là làm điều tương tự cho họ".

Trong lúc chưa bổ nhiệm được Ủy Viên, công việc đầu tiên của ủy hội này sẽ xem xét hơn 400 vụ tự tử của các cựu quân nhân được biết kể từ năm 2001.

 

Cựu sĩ quan Hải Quân, David Finney, đã tự kết liễu đời mình hồi năm ngoái.  ABC News: Simon Royal

 

 

Một trong số đó là David Finney, hạ sĩ quan trong Hải Quân Hoàng Gia Úc Đại Lợi, người đã tự kết liễu đời mình vào tháng 2 năm ngoái.

Ông Finney mắc phải hội chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (hội chứng PTSD), và được xuất viện về mặt y tế vào năm 2017.

Sau khi ông qua đời, mẹ của ông, bà Julie-Ann Finney, đã dẫn đầu một chiến dịch quốc gia và thu thập được 300,000 chữ ký trong một bản kiến nghị kêu gọi điều tra về các vụ tự tử của cựu quân nhân.

Khoản đầu tư ban đầu trị giá 40 triệu đô-la đã được dành cho ủy hội này, nơi sẽ có quyền hạn như của ủy hội hoàng gia thường trực.

Ủy viên sẽ có thể điều tra các trường hợp nghi ngờ và có ý muốn tự tử của các thành viên thuộc Lực Lượng Quốc Phòng Úc Đại Lợi (ADF) đang tại ngũ hay đã xuất ngũ hiện tại và đưa ra các lời đề nghị để hỗ trợ phòng ngừa tự tử và cải thiện sức khỏe tâm thần.

Ủy hội này được yêu cầu báo cáo lại cho Nghị Viện trong vòng 12 tháng.

Nếu quý vị hay bất cứ ai mà quý vị biết cần sự giúp đỡ, xin gọi điện thoại cho văn phòng Lifeline theo số 13 11 14.