Bộ Y Tế Tiểu Bang NSW

Bản tin báo chí thứ Hai, ngày 27, tháng Bảy, 2020.

 

 

CẢNH GIÁC LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ CÔNG CỘNG.

 

 

Hai trường hợp COVID-19 đã được truy nguyên đến một quán ăn ở Potts Point thuộc khu vực nội thành Sydney, và hai tửu quán ở Mount Pritchard thuộc Vùng Tây Nam Sydney.

 

Chiều nay Bộ Y Tế NSW liên lạc với những người đã đến ăn tại quán The Apollo ở Potts Point từ thứ Năm, ngày 23 tháng Bảy, đến thứ Bảy ngày 25 tháng Bảy, yêu cầu những người này tự cách ly 14 ngày kể từ hôm họ đến ăn ở quán kia. Riêng những thực khách thấy có triệu chứng bị nhiễm bệnh nên đi thử ngay.

 

Đồng thời, Bộ Y Tế NSW cũng yêu cầu tất cả những ai sống tại địa phương hoặc đã đến khu vực Potts Point trong vòng hai tuần vừa qua, nếu thấy có bất cứ triệu chứng COVID-19 nào, nên đi thử nghiệm.

 

Khuyến cáo mới này được công bố sau khi có sự xác nhận một nhân viên của quán ăn nói trên khi thử thấy bị

bệnh. Quán đã được đóng cửa để tẩy uế.

Trong Vùng Tây Nam Sydney có nhiều y viện thực hiện việc thử nghiệm, và việc thử riêng cũng được thực hiện

qua bác sĩ gia đình:

• Trung Tâm Thể Thao Đường Ash (lái xe vào),

Ash Road, Prestons

Từ 8giờ sáng đến 7giờ tối

• Bãi Đậu Xe Đường Fisher (lái xe vào)

Fisher Street, Cabramatta

Từ 8giờ sáng đến 7giờ tối

• Trung Tâm Cộng Đồng Narellan

Số 14 Queen Street, Narellan

Từ 8giờ sáng đến 6giờ chiều

• Bệnh Viện Camden

Số 61 Menangle Road, Camden

Từ 8giờ sáng đến 6giờ chiều

• Bệnh Viện Bankstown-Lidcombe

Đường Eldridge Road, Bankstown

Từ 8giờ sáng đến 6giờ chiều

• Bệnh Viện Campbelltown

Đường Parkside Crescent, Campbelltown

Từ 8giờ sáng đến 6giờ chiều

• Bệnh Viện Fairfield

Đường Prairie Vale Road, Prairiewood

Từ 8giờ sáng đến 6giờ chiều

• Bệnh Viện Liverpool

Đường Elizabeth Street, Liverpool, từ 8giờ sáng đến 6giờ chiều.

 

Bộ Y Tế NSW cũng đang liên lạc với những ai đã ăn uống tại hai địa điểm thuộc Vùng Tây Nam Sydney. Một thực khách đến ăn tại các địa điểm nói trên trong lúc đã nhiễm khuẩn, nay được biết bị bệnh. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm nguồn gốc, và những người có liên quan đến vụ này đang được liên lạc.

 

Ngoài ra, Bộ Y Tế NSW còn liên lạc với tất cả nhân viên và khách đã đến Câu Lạc Bộ Mounties, ở số 101 Meadows Road, Mt Pritchard vào ngày thứ Năm 23 tháng Bảy giữa 12giờ đêm và 3giờ sáng, cũng như ngày thứ Sáu 24 tháng Bảy giữa 11giờ sáng đến 3giờ chiều VÀ 8giờ tối đến nửa đêm; cũng như vào thứ Bảy 25 tháng Bảy giữa 12giờ đêm đến 3giờ sáng, yêu cầu họ tự cách ly 14 ngày và đi thử nếu thấy có bất cứ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19.

 

Đồng thời, Bộ Y Tế NSW cũng cảnh giác bất cứ ai đến ăn uống tại khu bistro của khách sạn Pritchard’s, số 360 đường Elizabeth Drive vào ngày 23 tháng Bảy giữa 7giờ tối cho đến 7.45giờ tối, nếu có bất cứ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19 nên đi thử ngay.

 

Nếu ai thấy không được khỏe – dù với các triệu chứng hết sức nhẹ như sổ mũi hay ngứa cuống họng – đều được yêu cầu tự cách ly và đi thử nghiệm. Tránh đi làm và đừng sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng cho đến khi được cho biết không mắc bệnh COVID-19.

 

Nếu được lệnh tự cách ly, quy vị cần phải duy trì việc cách ly đúng 14 ngày dù sau khi thử nghiệm sơ khởi thấy không có triệu chứng nào. Nếu thấy có các triệu chứng của bệnh COVID-19, quy vị phải thử thêm lần nữa, dù trước đây đã thử rồi, và kết quả cho thấy không bị bệnh.

 

Một danh sách đầy đủ những y viện thử COVID-được liệt kê dưới đây. Quy vị cũng có thể đến bác sĩ gia đình để nhờ họ thử: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx