Thứ sáu, 14/08/20, 06:04 Australia/Sydney


Sài Gòn Xưa và Nay

60 hình bìa nhạc tờ đẹp nhất được phát hành ở Saigon trước năm 1975

60 hình bìa nhạc tờ đẹp nhất được phát hành ở Saigon trước năm 1975
Nhạc tờ, nhạc lá, bản nhạc hay tờ nhạc đều được dùng để nói về một tờ giấy khổ lớn gấp lại thành tương đương khổ A4, có bốn trang. Trang đầu là bức tranh vẽ hoặc hình chụp ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, in tựa đề và tác giả sáng tác bài hát. Hai trang giữa là bản nhạc, ký âm với những chỉ dẫn về nhịp điệu, cung. Thậm chí sau này, trên mỗi khuông nhạc lại được các nhạc sĩ ghi cả từng hợp âm để dễ dàng cho người đệm đàn ghita hoặc piano…

Hình ảnh Sài Gòn tuyệt đẹp 55 năm trước qua góc ảnh của John A. Hansen

Hình ảnh Sài Gòn tuyệt đẹp 55 năm trước qua góc ảnh của John A. Hansen
Hơn 50 năm trước, nhà nhiếp ảnh người Mỹ John A. Hansen đã đi khắp thế giới để lưu lại những hình ảnh của các thành phố lớn. Trước năm 1975, ông đã 3 lần đến Sài Gòn, dạo quanh trung tâm thành đô và chụp được các hình ảnh vô giá này vào 55 năm trước. Hình ảnh của ông rất khác biệt và dễ nhận thấy với hình ảnh tươi sáng, sắc nét.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 10)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 10)
Sau 9 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 10 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 9)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 9)
Sau 8 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, xin tiếp tục gửi đến các bạn phần 9 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 8)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 8)
Sau 7 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 8 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 7)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 7)
Sau 6 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 7 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 6)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 6)
Sau 5 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 6 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 5)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 5)
Sau 4 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 5 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 4)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 4)
Sau 3 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 4 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 3)

Những hình ảnh đẹp  của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 3)
Sau 2 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 3 của bộ sưu tập này.