Chủ nhật, 31/05/20, 17:02 Australia/Sydney


Sài Gòn Xưa và Nay

Hotline: 0404699888

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 5)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 5)
Sau 4 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 5 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 4)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Sài gòn thập niên 1960 (phần 4)
Sau 3 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 4 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 3)

Những hình ảnh đẹp  của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 3)
Sau 2 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 3 của bộ sưu tập này.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 2)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 2)
Tiếp tục Phần 1, ban biên tập xin gửi đến các bạn phần 2 của bộ sưu tập ảnh Sài gòn Xưa.

Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 1)

Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 1)
Thập niên 1960 của Saigon có nhiều sự biến động. Đó là thời kỳ giao giữa hai nền cộng hòa, có nhiều bất ổn về chính trị. Bất kể những điều đó, những hình ảnh còn lưu lại của Sài Gòn vào thập niên 1960 cho chúng ta thấy một Sài Gòn phồn hoa, đường phố hiện đại, sạch sẽ.