CÔNG TY TÀI CHÁNH CABRAMATTA

 

DRAGON HOME LOANS

 

ĐẢM TRÁCH MỌI DỊCH VỤ TÀI CHÁNH.

Cho vay tiền mua nhà, shop,hãng xưởng, xe, leasing, taxi, business, xây nhà,...

 

 

 

 

 

-Công ty chúng tôi được ủy nhiệm (accreditation) bởi các ngân hàng lớn, được Chính phủ Úc công nhận hợp pháp cho vay tiền mua nhà.

 

-Công ty chúng tôi được thẩm quyền cứu xét hồ sơ, được thẩm quyền chấp thuận (approve) ngay.

 

-Những thắc mắc liên quan đến tài chánh sau khi vay mượn, xin liên lạc với công ty chúng tôi qua hệ thống Computer Link thẳng với Lender, quý vị sẽ có được câu trả lời rõ ràng và chính xác, không phải chờ đợi cũng như thủ tục rắc rối tại ngân hàng.

 

-Home Loans – Business Loans – Commercial Loans – Construction Loans – Car Loans – Personal Loans.

 

-Low Doc Loans – No Docs (không cần chứng minh lợi tức). Condition Apply*