WWW.EDESSAGROUP.COM.AU

 

 

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI HÔM NAY: 0452226666

ĐẠI LÝ NGƯỜI MUA XE

Tập đoàn Edessa là dịch vụ đại lý người mua để giúp bạn mua chiếc xe tiếp theo của mình dễ dàng và không bị căng thẳng. Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia ô tô chuyên tìm kiếm, đàm phán thay mặt bạn và bảo vệ chiếc xe mới hoặc đã qua sử dụng của bạn. Khách hàng của chúng tôi bao gồm từ những người mua xe lần đầu, những người săn xe nghèo đến những người thu thập xe đang tìm kiếm khoản đầu tư tiếp theo của họ.

 

LINH DUONG: 0452226666

ADMIN@EDESSAGROUP.COM.AU

 

WWW.EDESSAGROUP.COM.AU