CHỨNG HÔN NHÂN 0410 827 999

 

Dịch vụ di trú (MARN: 0533184)

-Bảo lãnh vợ chồng, hôn thê, đoàn tụ gia đình, du lịch và du học.

-Di dân thương mại và diện có tay nghề.

-Khiếu nại các hồ sơ bị bác tại các tòa MRT, ART, RRT.

Giới thiệu dịch thuật và tài chánh.

-Phiên dịch khai sanh, hô thú và mọi giấy tờ.

-Mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại.

 

Công chức viên quốc tế.

 

Chuyên đảm trách các dịch vụ Chứng Hôn Nhân.

 

Chuyên đảm trách các dịch vụ cộng tác với Đoàn Trạng Sư và QC rất mạnh và nhiều kinh nghiệm về Luật Hình Sự:

-Uống rượu lái xe mất bằng.

-Mọi tội phạm liên quan đến trồng cần sa và bạch phiến.

-Án lệnh AVO.

-Xin tại ngoại hầu tra.

-Kháng án khi kết quả không được như ý.

-Điều đình về các vấn đề tịch thu tài sản với NSW Crime Commission.

 

Và mọi vấn đề lớn nhỏ liên quan đến Pháp Luật ở các cấp tòa án trên toàn nước Úc.

 

Đảm Trách các Dịch Vụ Pháp Lý:

-Sang nhượng, mua bán nhà và cơ sở thương mại.

-Hợp đồng thuê mướn.

-Tranh chấp các loại hợp đồng, đòi nợ và thủ tục khai phá sản.

-Ly dị, phân chia tài sản.

-Di chúc, thừa kế và những vấn đề pháp lý khác.