CHÚNG TÔI CUNG CẤP NHỮNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ SAU ĐÂY:

 

Mua bán & chuyển nhượng bất động sản: mua và bán nhà. Chung cư,  hoặc cơ sở thương mại.

 

Luật thương mại: mua/bán cơ sở kinh doanh, thuê mướn, mua fran-chise.

 

Luật gia đình: ly dị, consent order liên quan đến con cái và tài sản. Chuyển nhượng tài sản.

 

Luật di trú: chúng tôi chuyên về luật di trú và có rất nhiều luật sư làm việc trong lãnh vực này, bao gồm của Luật sư Vinh Dương, là người  được

 

Hội Đồng Luật sư (Law Society) công nhận là Luật sư chuyên về luật di trú. Chúng tôi nhận hết tất cả công việc di trú bao gồm những công việc đầu tiên như nộp đơn xin di dân cho đến khi Tái cứu xét với Tòa Án Tái Cứu Xét về Di trú, các Tòa án ở các cấp cao và với Tổng Trưởng Di Trú.

 

Di Chúc và Thừa Kế.

 

Cảnh sát và Tòa Án.