Sự an toàn của công nhân giao thức ăn là quan trọng!

 

Safe Work Australia (An toàn Lao động Úc) đã phát động cuộc vận động Deliver yourself home safely (Đi giao an toàn về nhà bình an) trong tuần này chú trọng tới sự an toàn cho công nhân giao thức ăn, cuộc vận động này sẽ diễn ra từ nay tới tháng Chín năm 2023.

 

Công nhân giao thức ăn có nguy cơ gặp nguy hiểm về thể chất và tâm lý khi làm việc, với các số liệu của Safe Work Australia cho thấy từ năm 2019 tới nay thật thảm thương đã có 10 công nhân giao thức ăn bị tử vong. Các trường hợp bị thiệt mạng và thương tích này đã gây sự chú ý trên toàn quốc về vấn đề an toàn trong ngành giao thức ăn.

 

Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Lao động Úc (Australian Labour Market Insights) cho thấy rằng trong năm 2020 có 72,500 công nhân làm nghề chạy xe giao đồ ăn ở Úc, dự đoán con số này sẽ tăng mạnh trong ngành này với số việc làm tới năm 2026 sẽ tăng lên tới hơn 90,000.

 

Trước thực tế là có một tỷ lệ cao số công nhân giao thức ăn là người mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, cuộc vận động này sẽ truyền thông tin bằng tiếng Trung phổ thông, tiếng Punjabi, tiếng Nepali, tiếng Việt, tiếng Hindi, và tiếng Urdu. Tất cả các tài liệu cũng sẽ có cả bằng tiếng Anh.  

 

Trang mạng của cuộc vận động Đi giao an toàn về nhà bình an - Deliver yourself home safely tại www.swa.gov.au/deliversafely là một trung tâm thông tin gồm có các nguồn tài liệu về việc làm, sức khỏe và an toàn – các nguy cơ và mối nguy, các quyền và trách nhiệm, những gì công nhân giao thức ăn có thể làm để giữ an toàn, ứng phó với trường hợp bị ngược đãi và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tư vấn về sức khỏe và an toàn và bồi thường lao động.  

Để có thêm thông tin vào trang Deliver yourself home safely - Vietnamese (Đi giao an toàn về nhà bình an) để xem nguồn tài liệu bằng tiếng Việt trên trang mạng này.

Safe Work Australia (An toàn Lao động Úc) kêu gọi tất cả công nhân giao thức ăn ở khắp nơi ở Úc hãy xem nguồn tài liệu để trang bị cho mình kiến thức thực hành an toàn khi đi giao hàng để về nhà bình an.

 

Trích lời phát biểu của bà Michelle Baxter, Giám đốc điều hành, Safe Work Australia

“Tất cả công nhân, bất kể họ làm công việc gì hoặc họ được thuê làm theo cách nào, có quyền được làm việc trong một môi trường lành mạnh và an toàn. Họ bao gồm công nhân giao đồ ăn là những người trực diện với một loạt các mối nguy trong công việc, làm cho sự an toàn cả về thể chất lẫn tâm lý cũng gặp nguy. 

“Quan trọng là công nhân giao đồ ăn hiểu những điều gì họ có thể làm để giữ an toàn khi làm việc, và họ có thể nói chuyện với ai về vấn đề sức khỏe và an toàn trong việc làm, để họ có thể về nhà an toàn.

“Dù sao đi nữa, họ là món hàng quý nhất.”

 

Thông tin khái quát

Safe Work Australia là một cơ quan lập chính sách quốc gia với các Thành viên đại diện Chính phủ Liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ và các đại diện người lao động và chủ lao động. Các Thành viên của chúng tôi được hỗ trợ bởi một cơ quan Liên bang nhỏ của chúng tôi. Công việc của chúng tôi là đạt tới mục tiêu có các nơi làm việc lành mạnh hơn, an toàn hơn và hiệu suất công việc tốt hơn thông qua các cải thiện về Sức khỏe và An toàn Lao động (Work Health and Safety - WHS) và các thỏa thuận về bồi thường lao động. Là một tổ chức lập chính sách quốc gia, chúng tôi không phải là cơ quan quản lý thực thi các tiêu chuẩn và không thi hành WHS đóng vai trò giám sát sự tuân thủ. Chính phủ Liên bang, tiểu bang, và các vùng lãnh thổ quản lý và thực thi các chương trình bồi thường lao động trong phạm vi pháp quyền của họ.

 

Liên lạc truyền thông

Nếu có điều gì thắc mắc, vui lòng liên lạc:

Prithvi Rao, Cultural Perspectives

prithvi@culper.com.au | +61 431 646 710