Cơ hội làm việc:

Tham gia mạng lưới nghiên cứu của chúng tôi

 

Chúng tôi đang tuyển dụng các Nhà nghiên cứu song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên khắp nước Úc để tham gia mạng lưới của chúng tôi.

 

 

Chúng tôi là ai?

CIRCA research là một cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu với các cộng đồng đa văn hóa và ngôn ngữ (CALD) cũng như Thổ dân và Dân đảo eo biển Torres ở Úc. Chúng tôi chuyên áp dụng các phương pháp tiếp cận nhạy cảm về văn hóa để nghiên cứu thị trường.

 

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người gốc Việt để tham gia mạng lưới tư vấn nghiên cứu của chúng tôi và tham gia vào các dự án nghiên cứu đang diễn ra. Thông qua mạng lưới nghiên cứu đa ngôn ngữ của mình, chúng tôi cung cấp một nền tảng cho những người sống ở Úc nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh đóng góp cho nghiên cứu về chính sách, sản phẩm và chiến dịch truyền thông.

 

Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà nghiên cứu với các kỹ năng và kinh nghiệm sau:

• Song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt (viết và nói)

• Kỹ năng và kinh nghiệm phỏng vấn phù hợp với văn hóa và điều hành nhóm tập trung

• Kết nối với nhiều người trong cộng đồng văn hóa của riêng bạn

• Kỹ năng viết báo cáo

 

 

Nếu bạn quan tâm và muốn biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang web của chúng tôi và điền vào mẫu đơn Expression of interest:   https://www.circaresearch.com.au/expression-of-interest/  hoặc gọi cho Carla Soto theo số M: 0490 682 926

 

 

 

Tenancy 1, 16 Eveleigh Street, REDFERN NSW 2016 T 02 8585 1353 circaresearch.com.au