►Cần tuyển thợ may có kinh nghiệm!

►Làm việc tại nhà – yêu cầu máy móc riêng.

►Làm việc theo thời gian và mong muốn của riêng bạn

►Trả giá cao cho mỗi đơn hàng.

Hãy liên lạc ngay Stephanie 0466 222 284