Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thử thách cho tất cả mọi người ở Úc. Tất cả chúng ta đều đã phải có những thay đổi trong đời sống để giữ an toàn cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng. Chích ngừa là bước rất quan trọng để chúng ta có thể trở lại làm được những việc mình yêu thích.

 

 

Tất cả mọi người ở Úc từ 12 tuổi trở lên có thể được tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí tại các tiệm thuốc tây, phòng mạch bác sĩ và cơ sở chích ngừa của chính phủ có tham gia. Quý vị hãy đọc tiếp để tìm hiểu có thể tới đâu để nhận được thông tin về vắc xin COVID-19 bằng tiếng Việt và cách lấy hẹn tiêm vắc xin COVID-19, ngay cả trường hợp quý vị không có thẻ Medicare.

 

 

Vắc xin và liều tiêm vắc xin được khuyến nghị cho người Úc có thể khác với các nước khác. Điều hết sức quan trọng là mọi người đang sinh sống ở Úc phải tuân thủ các hướng dẫn y tế của chuyên gia y tế của Úc.

 

 

 

Tiếp cận tài liệu đã được dịch về COVID-19

Nếu quý vị muốn có thông tin bằng tiếng Việt về vắc xin COVID-19, hãy vào trang mạng australia.gov.au. Quý vị chỉ cần nhấp chuột vào mục “information in your language” (thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị) rồi chọn Vietnamese trong danh mục gồm 63 ngôn ngữ.

 

 

 

Phải làm thế nào để được tiêm vắc xin COVID-19, ngay cả khi không có thẻ Medicare

Vắc xin COVID-19 là miễn phí cho tất cả mọi người ở Úc, kể cả trường hợp quý vị không phải là công dân hay thường trú nhân Úc. Cả những người không có thẻ Medicare, những người là khách du lịch nước ngoài, là du học sinh, là người lao động nhập cư và là người tầm trú đều được tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí. Hiện tại tất cả mọi người ở Úc từ 12 tuổi trở lên đều có thể lấy hẹn để tiêm vắc xin.

 

Quý vị có thể tiêm vắc xin COVID-19 tại:

 các cơ sở chích ngừa thuộc liên bang

 các phòng mạch bác sĩ gia đình có tham gia

 Dịch vụ Y tế Cộng đồng do người Thổ dân quản lý

 các cơ sở chích ngừa thuộc tiểu bang và vùng lãnh thổ, và

 các tiệm thuốc tây có tham gia.

 

 

Nếu quý vị là khách du lịch nước ngoài hiện đang sống ở Úc, là du học sinh hoặc là bất cứ ai không phải là công dân hay thường trú nhân Úc, quý vị có thể không được hưởng các quyền lợi của Medicare. Nhưng điều đó không cản trở việc quý vị được tiêm vắc xin.

 

 

Quý vị không cần phải hội đủ điều kiện hoặc có đăng ký với Medicare thì mới được tiêm miễn phí vắc xin COVID-19.

 

 

Nếu không có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể được tiêm vắc xin miễn phí tại:

 các cơ sở chích ngừa thuộc liên bang

 các cơ sở chích ngừa thuộc tiểu bang và vùng lãnh thổ, hoặc

 các tiệm thuốc tây có tham gia.

 

 

Quý vị hãy vào đường dẫn australia.gov.au để tìm địa điểm tiêm vắc xin gần nhất để lấy hẹn tiêm vắc xin. Nếu cần thông dịch qua điện thoại hoặc trực diện tại cuộc hẹn tiêm vắc xin, quý vị hãy gọi cho Sở Thông dịch và Phiên dịch qua số 131 450.

 

 

 

Lấy chứng nhận đã tiêm vắc xin COVID-19

Quý vị có thể tiếp cận bản Tường trình Quá trình Chích ngừa của mình bằng cách:

 

 vào mạng, rồi mở tài khoản myGov riêng của mình rồi vào tài khoản Medicare, hoặc

 dùng ứng dụng Express Plus Medicare.

 

 

 

Nếu không có thẻ Medicare, hoặc không có tài khoản myGov thì quý vị có thể tiếp cận bản Tường trình Quá trình Chích ngừa của mình bằng cách:

 

 yêu cầu nơi tiêm vắc xin cho quý vị in cho bản chứng nhận, hoặc

 gọi cho đường dây giải đáp các câu hỏi thuộc Sổ bộ Chủng ngừa Úc qua số 1800 653 809 (từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều từ thứ Hai tới thứ Sáu theo giờ chuẩn miền Đông Úc - AEST) rồi yêu cầu họ gửi cho bản tường trình chích ngừa qua bưu điện. Gửi qua bưu điện có thể mất tới 14 ngày quý vị mới nhận được. Muốn sử dụng dịch vụ thông dịch, vui lòng gọi số 131 450.

 

 

Muốn biết thêm thông tin về cách lấy  chứng nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, hãy xem ứng dụng Services Australia.

 

Muốn biết các thông tin khác về vắc xin COVID-19, hãy vào trang mạng australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080. Muốn sử dụng dịch vụ thông dịch, hãy gọi số 131 450.

 

 

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra