Bộ Môi Sinh và Nước Tiểu Bang Nam Úc cho biết Công viên quốc gia Flinder Chase National Park sẽ sớm mở cửa cho các chuyến du lịch có hướng dẫn viên. Cây cối đang đâm chồi nảy lộc và cuộc sống đang quay trở lại trên Đảo Kangaroo Island

NAM ÚC - Các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng tàn khốc hồi mùa hè trên đảo Kangaroo Island và ở Adelaide Hills đã được cấp cho một món tiền mặt cứu nguy từ Canberra.

Các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng đáng kể bởi các vụ cháy rừng ở Cudlee Creek và Đảo Kangaroo Island sẽ nhận được khoản tài trợ mới 10,000 đô-la trong nổ lực hổ trợ sự phục hồi từ phía chính phủ.

Chính phủ Liên bang cũng sẽ thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ cắt bỏ nạn quan liêu giấy tờ để tăng tốc độ việc hỗ trợ tài chính.

Hàng trăm cư dân tiểu bang Nam Úc đã phải chịu đựng sự chờ đợi lâu dài để có được các khoản tài trợ và để có được các khoản tiền vay, làm dấy lên các mối lo ngại về phúc lợi lâu dài của cư dân tại tiểu bang này.

Bộ trưởng quản lý khẩn cấp- Emergency Management, David Littleproud, cho biết Chính Phủ Liên bang đang lắng nghe phản hồi. Ông nói chính phủ đang giúp đỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn và các tiểu bang đang đẩy nhanh tiến trình khôi phục sau hỏa hoạn.

Khoản tài trợ mới 10,000 đô-la này nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong các khu vực chính quyền địa phương được lựa chọn đã bị “ảnh hưởng nặng nề”.

Các doanh nghiệp này phải bị  sụt giảm 40% doanh thu trong khoảng thời gian ba tháng, so với năm trước, do hậu quả của hỏa hoạn tàn phá.

Chính phủ cũng đang làm việc với các quan chức Chính Quyền Tiểu Bang để bảo đảm người dân tiếp cận được nhiều hơn với các khoản vay ưu đãi lên tới 500,000 đô-la mà “ít phải cần đến giấy tờ và ít các quy định bảo chứng hơn”.

Ông Littleproud cho biết Văn Phòng Khôi Phục Sau Thảm Họa Cháy Rừng Quốc gia- National Bushfire Recovery Agency  được thành lập để lãnh đạo việc khôi phục sau thảm họa và sẽ tiếp tục làm việc với các Chính Quyền tiểu bang về những nơi cần chuyển tiền đến.

Michaelia Cash, Bộ trưởng Doanh Nghiệp Gia Đình và Doanh Nghiệp Nhỏ- Small and Family Business, cho biết điều quan trọng là sự phục hồi được thực hiện tại địa phương thông qua sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.

Các ủy viên đã gặp gỡ các nhóm nhỏ đại diện cộng đồng và nhân viên tham gia ứng phó thảm họa ở cấp tiểu bang và ở cấp cộng đồng.