Ảnh chụp màn hình Youtube/euronews

 

 

 

 

 

Sau khi ngày Đại cử tri đoàn bầu Tổng thống kết thúc hôm thứ Hai (14/12 theo giờ Mỹ), có tổng cộng 7 tiểu bang đã tập hợp và chọn ra một nhóm các đại cử tri bầu cho Tổng thống Donald Trump cũng như Joe Biden. 

 

 

Bảy tiểu bang này bao gồm Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada và New Mexico.

 

 

Georgia và Pennsylvania là những tiểu bang đầu tiên chọn danh sách đại cử tri bầu cho Tổng thống Trump và Joe Biden.

 

 

---

 

 

---

 

 

 

Tiếp sau đó là Nevada với các các “đại cử tri đấu tay đôi”, bởi Nevada là một tiểu bang đang có tranh chấp pháp lý, do đó hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đưa ra các đại cử tri của mình.

 

---

 

 

Các đại cử tri Đảng Cộng hòa ở Michigan đã bị cảnh sát chặn vào tòa nhà Quốc hội tiểu bang để bầu chính thức nhưng cuối cùng họ vẫn bầu thành công cho Tổng thống Trump.

 

 

---

 

 

Tiếp đến là tiểu bang Arizona.

 

---

 

 

Rồi đến tiểu bang Wisconsin.

 

 

Cuối cùng, sau khi sáu tiểu bang chiến địa chọn được các đại cử tri cho Tổng thống Trump, New Mexico đã tham gia vào hội.

 

 

Bernard B. Kerik, Ủy viên Cảnh sát thứ 40 của Sở Cảnh sát Thành phố New York, cho rằng đây là một tình huống lịch sử mang tính vô tiền khoáng hậu, khi nó cung cấp cho TT Trump quyền khắc phục tình trạng gian lận bằng các đại cử tri bầu cho ông.

 

 

---

 

 

 

Tất cả điều này có nghĩa gì?

 

 

Trong khi nhóm đại cử tri được xác nhận sau ngày bỏ phiếu của các tiểu bang này đang bầu cho Đảng Dân chủ và Joe Biden, như vậy ít nhất 6 tiểu bang chiến địa có tranh chấp pháp lý đều đang ở trong tình trạng có các “đại cử tri đấu tay đôi” (dueling electors). Đạo luật về đếm số đại cử tri (ECA) năm 1887 cho biết mỗi viện của Quốc hội sẽ quyết định riêng biệt nhóm “đại cử tri đấu tay đôi” nào sẽ được chấp nhận.

 

 

Các đại cử tri đoàn của Đảng Cộng hòa sẽ tuyên bố rằng họ đã được bầu một cách hợp pháp và kế hoạch là để họ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và gửi nó đến Quốc hội. Từ đó, Quốc hội sẽ phải phân loại sự khác biệt giữa xác nhận của các tiểu bang về kết quả bầu cử của họ và số phiếu bầu của nhóm đại cử tri thay thế.

 

 

Thượng viện sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ Thượng viện. Hạ viện sẽ chọn Tổng thống nhưng nó không phải là một phiếu cho mỗi nhà lập pháp như ở Thượng viện. Hạ viện ở mỗi tiểu bang được một phiếu và với Quốc hội mới, đảng Cộng hòa sẽ có lợi thế hơn khi họ chiếm 27 phái đoàn của tiểu bang ở Hạ viện, và ứng cử viên chỉ cần 26 phiếu để giành được Tòa Bạch Ốc.

(Theo dkn.tv)