Không quân Indonesia đã nhận chiếc C-130H Hercules cuối cùng từ Úc. Ảnh: Jane's Defense Weekly.

 

 

Theo Jane's Defense Weekly, chiếc máy bay C-130H này đã được Không quân Indonesia tiếp nhận trong một buổi lễ chính thức tổ chức vào ngày 15 tháng 2 tại căn cứ không quân Abdul Rahman Saleh ở Malang (Đông Java).

 

Theo kế hoạch, chiếc C-130H có đuôi A-1338 sẽ được vận hành như một phần của phi đội vận tải số 32 (Skadron Udara 32) đóng tại căn cứ này.

 

Theo Jane's Defense Weekly, chiếc máy bay C-130H này đã được Không quân Indonesia tiếp nhận trong một buổi lễ chính thức tổ chức vào ngày 15 tháng 2 tại căn cứ không quân Abdul Rahman Saleh ở Malang (Đông Java).

 

Theo kế hoạch, chiếc C-130H có đuôi A-1338 sẽ được vận hành như một phần của phi đội vận tải số 32 (Skadron Udara 32) đóng tại căn cứ này.