Vatican vừa công bố bộ luật cơ bản mới cho hệ thống hành chính của Tòa thánh Vatican - cũng còn được gọi là hiến pháp của Tòa thánh.

 

Việc công bố bộ luật cơ bản mới cho hệ thống hành chính của Tòa thánh Vatican - cũng còn được gọi là hiến pháp của Tòa thánh - được Giáo hoàng Francis coi là sự hoàn tất của quá trình cải tổ bộ máy quyền lực trong Tòa thánh được tiến hành từ 9 năm nay.

 

Quảng trường Thánh Peter ở Vatican. Ảnh: REUTERS

 

 

Hiến pháp này thay thế cho bản hiến pháp được Giáo hoàng John Paul II công bố năm 1988 và sau đó được Giáo hoàng Benedikt XVI sửa đổi một phần vào năm 2011.

 

Với tất cả 250 điều, hiến pháp mới không phải là kết quả của một cuộc cải cách hiến pháp thực thụ mà chỉ là sự điều chỉnh và bổ sung dưới tác động của các vụ bê bối, tai tiếng ở một số giáo phận trên thế giới và để khắc phục tình trạng ảnh hưởng của Nhà thờ Thiên Chúa giáo bị sa sút. Giáo hoàng Francis ngay sau khi đăng quang đã ý thức được rằng cải cách bộ máy quyền lực và hệ thống hành chính trong Nhà thờ Thiên Chúa giáo cùng với định hướng lại quan điểm của Tòa thánh Vatican về những lĩnh vực chính sách đặc biệt nhạy cảm như bình đẳng giới, chống quấy rối và lạm dụng tình dục trẻ em… trở nên cấp bách, thậm chí không còn có thể trì hoãn.

 

Sự thức thời thể hiện đặc biệt rõ trong bản hiến pháp mới ở các quy định mới liên quan các lĩnh vực trên. Hiến pháp mới cũng mở ra cơ hội cho phụ nữ đảm trách cương vị quan trọng trong Tòa thánh, chấm dứt độc quyền của đàn ông và các Hồng y giáo chủ. Cải cách như thế đủ mức hay chưa là chuyện khác, nhưng đủ để tác động tích cực đối với Tòa thánh Vatican và Nhà thờ Thiên Chúa giáo.