PV: David Tran

 

 

Theo thông cáo báo chí phát hành ngày 30/10/2020 từ Công ty Barclay Long Island Limitied (Công ty Barclay) đăng ký tại Anh Quốc, Công ty có ký kết hợp đồng cho vay ngắn hạn với công ty Cổ Phần Mekolor ( Công ty MEKOLOR) tại Việt Nam để thực hiện triển khai Sáng kiến kinh tế One Mekong One Meal với số tiền cho vay lên đến 20 tỷ Euro, lệnh chuyển đầu tiên là 01 tỷ Euro, và nếu sau thời hạn một năm khi đánh giá các hoạt động thực hiện đúng kế hoạch công ty sẽ đăng ký chuyển đổi vốn vay thành cổ phần ưu đãi hoàn lại của công ty Mekolor.

 

 

 

Ngày 04/06/2020, Công ty Barclay thực hiện lệnh chuyển tiền 01 tỷ Euro đến tài khoản vay của Công ty MEKOLOR mở tại Vietcombank chi nhánh Quận 1, Thành Phố Hồ chí Minh. Công ty MEKOLOR nhiều lần liên lạc và thông báo với phía công ty Barclay rằng phía ngân hàng Vietcombank gửi văn bản xác nhận số tiền được chuyển chưa vào tài khoản của công ty Mekolor và giao dịch có dấu hiệu gian lận.

 

 

 

Ngày 10/08/2020, Công ty có làm việc với Ngân hàng chuyển tiền Dueschbank (nơi công ty Barclay có tài khoản và thực hiện lệnh chuyển tiền) và tổ chức SWIFT để tra soát nguồn tiền để xác định chính xác đâu về đường đi của dòng tiền đã chuyển và được xác nhận rằng Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã thực hiện việc bù trừ tài chính tại Swift Brussel ngày 05/06/2020. Điều này có nghĩa rằng khoản tiền chuyển nêu trên đã được chuyển đến tài khoản của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

 

Công ty Barclay đã nhiều lần gửi đơn thư đến Thủ tướng Việt Nam, Chủ tịch Nước Việt Nam và các cơ quan pháp luật của Việt Nam xin yêu cầu làm rõ về tình trạng nguồn tiền của công ty Barclay đã gửi cho công ty Mekolor theo hợp đồng vay mà phía công ty ở Việt nam vẫn chưa nhận được. Việc này được Công ty Barclay thực hiện 3 lần vào các ngày 07/09/2020, 07/10/2020 và 16/10/2020 đến email vpcp@chinhphu.vn  và webmaster@president.gov.vn.

 

 

 

Tuy nhiên, Phía công ty Barclay vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía chính phủ Việt Nam theo tin thần thực thi của hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh Châu Âu (EVIPA). Bên cạnh đó, theo các tài liệu được công ty Barclay thu thập được chứng minh rằng Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt khoản tiền đầu tư của công ty Barclay gửi cho công ty Mekolor để sử dụng vào các hoạt kinh doanh tài chính phi pháp và rửa tiền. 

 

 

 

Công ty Barclay đang liên hệ với Tổ hợp luật sư ở Mỹ là Tổ hợp Luật sư The Law Offices Group Of John Meske làm đại diện pháp luật để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho công ty Barclay và đồng thời khởi kiện ngân hàng nhà nước Việt Nam ra tòa án trọng tài quốc tế tại Lahay cho hành vi chiếm đoạt  tiền của nhà đầu tư để sử dụng vào các hoạt kinh doanh tài chính phi pháp và rửa tiền. Hiện tại Văn phòng Luật sư  The Law Offices Group Of John Meske đang liên lạc với phía chính phủ Việt Nam để làm việc và chờ đợi các thông tin phản hồi từ phía chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đang chờ các thông tin phản hồi từ phía chính phủ Việt Nam cho vụ việc.

 

David Tran