Trên trang facebook https://www.facebook.com/Nghia72 của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, vào ngày 11/06, Ông có viết một ghi chú nhỏ:

“Ủa! Chuyện chi kỳ vậy? Trực thăng quân sự Pháp bị Na Uy trả lại và đòi tiền vì quá tệ!"

https:// French-built military helicopter is so bad this just happened 

 

--

https:// French-built military helicopter is so bad this just happened