Khi các nhà thờ phải đóng cửa do dịch COVID-19, một số nhà thờ ở Mỹ đã tổ chức xưng tội ở ngoài trời. Giáo dân lái xe tới vào khung giờ nhất định và ngồi trong xe thực hiện nghi lễ.