Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu về luật cải cách thuế trong Phòng Nội các tại Nhà Trắng, ngày 2 tháng 11 năm 2017 ở Washington, DC (Hình ảnh Drew Angerer / Getty Images)

 

 

 

Ông Trump đã không hề trốn tránh thuế. Ông trả trước chúng. Khi ông chỉ trả 750 USD tiền thuế trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, đó là bởi vì ông đã thanh toán vượt mức trong hai năm trước đó.

 

 

Theo yêu cầu, ông đã thực hiện khoản nộp thuế ước tính là 1 triệu USD vào năm 2016 và 4,2 triệu USD vào năm 2017. Sau đó, hóa ra là ông đã không nợ thuế nhiều đến vậy, nhưng thay vì đòi lại tiền, ông đã để Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) giữ lại và bù trừ nó cho bất kỳ khoản thuế nào trong tương lai mà ông sẽ chịu.

 

 

Vì vậy, khi ông Trump chỉ trả 750 USD tiền thuế trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, đó là bởi vì ông đã thanh toán vượt mức trong hai năm trước đó; và số tiền thuế nộp dư ra đó bù cho một phần khoản thanh toán sau này của ông.

 

 

Trong một thời gian dài, ông Trump đã nộp thừa tiền thuế của mình đến 72 triệu USD.

 

 

Bởi vì một số khoản thanh toán thừa đó phát sinh hơn hai năm trước đó, nên ông không được phép bù trừ vào thuế hiện hành. Tuy nhiên Obama đã thay đổi luật để cho phép người nộp thuế truy ngược về quá khứ và ông Trump đã bù trừ nghĩa vụ thuế của mình vào những năm tương lai, bằng khoản trả thuế dư của mình.

 

 

Vì vậy, Tổng thống Donald Trump đã không trốn tránh việc trả thuế, ông ấy đã trả trước chúng.

 

 

Điều đó có gì sai?

Nhiều người nộp thuế trả quá nhiều hoặc bị giữ lại tiền lương nhiều hơn số tiền thuế họ phải trả. Họ mong muốn được hoàn trả xứng đáng mỗi năm. Một số thậm chí còn sử dụng quy trình này như một cách tiết kiệm tiền.

 

 

Tất cả những gì ông Trump làm là khác, ông đã để lại tiền thuế dư ra tại IRS và nhận tiền hoàn lại trong vài năm. Một chính phủ thiếu tiền mặt nên khen thưởng hành vi đó, chứ không phải là phỉ báng.

 

 

Và, vì trong thời đại ngày nay, không có hành động tốt nào mà không bị trả giá trong chính trị, bản thân tổng thống cũng bị ‘đâm thọt’. Chẳng hạn trường hợp ông Trump đã mua bất động sản gồm 200 mẫu Anh ở Westchester, New York và một khu tương tự ở Los Angeles. Ông đã có kế hoạch xây dựng sân gôn và nhà ở trên đó. Cả hai lần, ủy ban phân vùng địa phương đều từ chối cho phép phát triển dự án.

 

 

Vì vậy, ông đã tặng quyền phát triển khu đất này cho tổ chức từ thiện và lấy khoản tiền 119 triệu USD, được gọi là một khoản quyền sử dụng đất từ thiện. Do vậy mà hiện nay những vùng đất đẹp ở mỗi địa điểm sẽ được lưu tồn hoang sơ như là nơi trú ẩn của chim chóc và động vật.

 

 

Ngoài ra, ông Trump không bao giờ sử dụng bất kỳ biện pháp bất hợp pháp nào để giảm trách nhiệm thuế của mình. Ông cũng chưa bao giờ sử dụng quyền lực của mình với tư cách là tổng thống đối với IRS. Ông luôn tuân thủ luật pháp. 

 

Tác giả: Dick Morris là cựu cố vấn tổng thống và là chiến lược gia chính trị. 

(Theo dkn.tv)