Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên sân trước Giải vô địch quốc gia CFP tại Sân vận động Mercedes-Benz vào ngày 8 tháng 1 năm 2018 ở Atlanta, Georgia. (Nguồn ảnh: Kevin C. Cox / Getty Images)

 

 

 

 

 

“Tuy tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử..., nhưng tôi sẽ chuyển giao chính quyền có trật tự vào ngày 20 tháng 1. Tôi đã luôn nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo rằng chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính”.

 

 

Vào sáng ngày 7/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ có một sự chuyển giao chính quyền có trật tự vào ngày 20/1, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu vì một nước Mỹ tốt đẹp hơn.

 

 

 

Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố:  “Tuy tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử..., nhưng tôi sẽ chuyển giao chính quyền có trật tự vào ngày 20 tháng 1. Tôi đã luôn nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo rằng chỉ những phiếu bầu hợp pháp mới được tính”,

 

 

“Tuy điều này là sự kết thúc của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử tổng thống, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến của chúng ta để Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”

 

 

 

Quốc hội đã chứng nhận Joe Biden là tổng thống được bầu vào khoảng 3:45 sáng ngày 7/1 (giờ Mỹ).

 

(Theo ntdvn.com)