Ảnh minh diễn (internet)

 

Số liệu thống kê của CII (Confederation of Indian Industry – Liên Đoàn Công Nghiệp Ấn Độ) cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ấn Độ hiện diện ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ, trong đó cao nhất là tại Texas.

 

Theo báo cáo về dấu ấn của ngành công nghiệp Ấn Độ tại Mỹ, 85% công ty được khảo sát có kế hoạch thuê thêm nhân viên địa phương trong 5 năm tới, với 83% có kế hoạch đầu tư vào Mỹ trong tương lai.

 

Ngoài ra, 50% trong số những người tham gia khảo sát cũng bày tỏ kỳ vọng vào các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) có quy mô lớn hơn tại Mỹ trong hệ thống tài trợ của họ.

 

CII nêu rõ: “Ngành công nghiệp Ấn Độ tăng cường hợp tác với Mỹ thông qua chính sách đẩy mạnh đầu tư, tạo việc làm, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và R&D để hỗ trợ cộng đồng địa phương và cải thiện khả năng cạnh tranh của lực lượng lao động Mỹ”.

 

Số liệu thống kê của CII cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ấn Độ hiện diện ở tất cả 50 bang của Mỹ, trong đó cao nhất là tại Texas, tiếp theo là Georgia, New Jersey, New York và Massachusetts.

 

Hiện có 163 công ty Ấn Độ trong các lĩnh vực như khoa học đời sống, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin và viễn thông, sản xuất và dịch vụ đã đầu tư vào Mỹ. Texas, New York, New Jersey, Washington, Florida và California là những bang hưởng lợi nhiều nhất từ số lượng việc làm trực tiếp do các công ty Ấn Độ tạo ra.