Ba tháng tới đây sẽ là giai đoạn thử thách quan trọng nhất cho mối qua n hệ Trung – Mỹ và tỉ lệ xuất hiện các sự việc khó lường sẽ tăng cao.

 

Trung Quốc tuyên bố đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Trung Quốc vào hôm nay (24/7) như một biện pháp trả đũa cho việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas, Mỹ. Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, 3 tháng tới đây sẽ là giai đoạn thử thách quan trọng nhất cho mối quan hệ Trung – Mỹ và tỉ lệ xuất hiện các sự việc khó lường sẽ tăng cao.

 

Với câu hỏi “Vì sao Trung Quốc chọn Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô làm mục tiêu đối phó?”, ông Lý Hải Đông, Giáo sư Viện Quan hệ Quốc tế của Đại học Ngoại giao Trung Quốc nhận định, trong số tất cả các Tổng Lãnh sự quán của Mỹ tại Trung Quốc thì Tổng Lãnh sự quán của Mỹ tại Thành Đô phụ trách khu vực nhỏ và khối lượng công tác lãnh sự ít, số công dân và doanh nghiệp Mỹ tại khu vực này không nhiều.

 

Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô khi đóng cửa sẽ ít có tác động đối với giao lưu bình thường giữa các nhân viên Trung Quốc và Mỹ, cũng như quan hệ thực tế Trung - Mỹ. Điều này tương ứng với việc Mỹ chọn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston có quy mô tương đối nhỏ. Việc này cho thấy, Trung Quốc muốn gửi đi một tín hiệu, Trung Quốc vẫn cam kết kiểm soát sự bất đồng với Mỹ, giải quyết sự việc lần này một cách lý trí, ra sức đảm bảo căng thẳng Trung – Mỹ không leo thang mạnh mẽ trong thời gian ngắn.

 

Theo ông Thẩm Dật, chuyên gia các vấn đề Mỹ tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, việc đóng cửa lãnh sự quán và trục xuất các nhà ngoại giao của nhau là một thủ đoạn thường quy trong trò chơi chiến lược của các cường quốc và đã có tiền lệ trong lịch sử. Trung Quốc và Mỹ cũng đã từng xuất hiện những việc nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực ngoại giao, như trực tiếp hạ cấp quan hệ ngoại giao, nghiêm trọng hơn so với việc trục xuất các nhà ngoại giao. Đóng cửa Tổng Lãnh sự quán và trục xuất các nhà ngoại giao của nhau sẽ tạo ra những phí tổn không cần thiết trong quan hệ ngoại giao hai nước và cũng gia tăng các vấn đề không xác định.