QUỐC TẾ - Bộ trưởng Thương mại 3 nước Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi vừa đạt được sự nhất trí cùng thúc đẩy xây dựng “các nguyên tắc chuỗi cung ứng” nhằm củng cố và ứng phó với sự gián đoạn chuỗi cung ứng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

 

 

Công nhân tại một nhà máy may mặc ở Ấn Độ. Ảnh: THX

 

 

Các bộ trưởng khẳng định quyết tâm triển khai Sáng kiến Phục hồi Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Resilience Initiative  - SCRI) để thúc đẩy tăng trưởng mang tính bền vững, bao trùm và cân bằng tại khu vực. Năm 2020, 3 nước này đã cùng đề xuất thực hiện SCRI với trọng tâm thu hút các nhà sản xuất trong 4 lĩnh vực trọng điểm gồm chất bán dẫn, ô tô, dược phẩm, viễn thông và định vị lại chúng ở những quốc gia không có mối đe dọa an ninh. Dầu mỏ, dệt may và thép cũng là những ngành quan trọng trong khuôn khổ sáng kiến này.

 

Theo đó, SCRI tìm cách tái cấu trúc mạng lưới sản xuất xuyên biên giới và quan hệ thương mại chủ yếu dựa trên các yếu tố địa chiến lược thay vì các yếu tố kinh tế cơ bản như hiệu quả chi phí.

 

Vì thế, để triển khai chúng, chính phủ 3 nước sẽ sử dụng các cơ chế tài chính, chính sách thu hút đầu tư để định vị chuỗi cung ứng. Các sáng kiến xây dựng chuỗi cung ứng mới không chỉ tập trung vào chuỗi cung ứng sản xuất mà còn liên quan đến cả các chuỗi cung ứng thiết yếu khác, đó là chuỗi cung ứng về vật tư y tế, vaccine và chuỗi cung ứng về cơ sở hạ tầng.

 

Ngoài ra, sáng kiến còn thúc đẩy, mở rộng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng với mục tiêu dài hạn là những quốc gia khởi xướng sáng kiến này có thể hướng đến định hình một hiệp định thương mại tự do khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm tạo ra một liên minh chuỗi cung ứng có tính bền vững, ít bị can dự bởi các yếu tố chính trị trong khu vực.

 

Theo Mark Goh, giáo sư Khoa Kinh doanh Đại học Quốc gia Singapore, SCRI không chỉ mở rộng quan hệ đối tác cạnh tranh công nghiệp Ấn Độ - Nhật Bản mà còn mở ra cơ hội cho các quốc gia khác nhau trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

 

Ngoài ra, SCRI có thể còn được mở rộng ra đối với khu vực ASEAN. Đối với Ấn Độ, liên kết với ASEAN là tiếp cận cả với thị trường của ASEAN. Điều này là tất yếu nếu Ấn Độ muốn tạo ra một chuỗi cung ứng tự do nhưng lại không để mất một đối tác thương mại như Bắc Kinh.