Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, Mike Pompeo, nói rằng những chương trình này được ngụy trang thành “những chương trình trao đổi văn hóa”. Ảnh: AFP.

 

 

 

 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố lệnh cấm 5 chương trình trao đổi văn hóa với Trung Quốc hôm 4/12 ngay sau khi ban hành các hạn chế mới đối với đảng viên cộng sản Trung Quốc cùng gia quyến xin thị thực nhập cảnh vào nước này.

 

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng 5 chương trình do chính phủ Trung Quốc “tài trợ và vận hành hoàn toàn” sẽ chấm dứt vì chúng là “công cụ tuyên truyền quyền lực mềm” bí mật. Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi các quy định mới nghiêm ngặt giới hạn thị thực cho các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có hiệu lực.

 

 

“Hôm nay, Bộ Ngoại giao đã chấm dứt 5 chương trình, được ngụy trang là ‘giao lưu văn hóa’, với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa)”, ông Pompeo cho biết. “Những chương trình này chỉ cung cấp quyền tiếp cận được lựa chọn cẩn thận cho các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải cho người dân Trung Quốc, những người không được hưởng quyền tự do ngôn luận và hội họp.”

 

 

Ông nói thêm: “Hoa Kỳ hoan nghênh việc trao đổi qua lại và công bằng các chương trình văn hóa với các quan chức CHND Trung Hoa và người dân Trung Quốc, nhưng các chương trình một chiều như thế này không mang lại lợi ích cho đôi bên”.

 

 

Các chương trình trao đổi văn hoá hoạt động dựa theo điều khoản của Đạo luật Trao đổi Văn hóa và Giáo dục Tương hỗ (Mutual Educational and Cultural Exchange Act - MECEA).

 

 

Các chương trình sẽ bị chấm dứt bao gồm Chương trình Hữu nghị Hoa Kỳ-Trung Quốc (The U.S.-China Friendship Program), Chương trình Trao đổi Lãnh đạo Hoa Kỳ-Trung Quốc (The U.S.-China Leadership Exchange Program) , Chương trình Trao đổi Hoa Kỳ-Trung Quốc xuyên Thái Bình Dương ( the U.S.-China Transpacific Exchange Program), Chương trình Văn hóa và Giáo dục Hồng Kông (the Hong Kong Educational and Cultural Program), và Chương trình Hành trình Giáo dục Trung Quốc của các Nhà Hoạch định Chính sách (The Policymakers Educational China Trip Program).

 

 

Ngoài 5 chương trình mà ông Pompeo chỉ ra là hoạt động “tuyên truyền” trá hình của chính phủ Trung Quốc, ông nói rằng các chương trình khác “dưới sự bảo trợ” của MECEA sẽ vẫn nguyên vẹn vì chúng cùng có lợi.

(Theo trithucvn.org)