NAM HÀN - Theo Bộ trưởng Tài chính Nam Hàn, Hong Nam-ki, nước này dự kiến tăng cường dự trữ các kim loại hiếm và mở rộng danh mục dự trữ chiến lược.

 

 

 

 

Động thái trên nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung các vật liệu như vậy sau khi xảy ra tình trạng thiếu urê, một chất phụ gia dùng cho xe chạy dầu diesel.

 

 

Chính phủ Nam Hàn có kế hoạch nhanh chóng đưa lượng dự trữ kim loại hiếm lên tối đa 180 ngày sử dụng từ mức 100 ngày hiện nay.

 

 

Nam Hàn đang quy định 35 loại tài nguyên là kim loại hiếm, khác với các kim loại thông dụng như thép và đồng.

 

 

Ông Hong cho biết, chính phủ dự kiến tăng số vật liệu được đưa vào danh sách dự trữ chiến lược, bao gồm cả các vật liệu gắn bó mật thiết với đời sống con người khi những vật liệu được dự trữ nhiều nhất tập trung vào kim loại.

 

 

Chính phủ Nam Hàn sẽ triển khai một hệ thống cảnh báo sớm để giám sát chặt chẽ 3,000-4,000 vật liệu thô mà nguồn cung phụ thuộc lớn vào nhập khẩu và chọn khoảng 200 vật liệu chủ chốt về an ninh kinh tế.

 

 

Cơ quan mua sắm công Nam Hàn hiện nắm giữ 23,000 tấn kim loại hiếm, đủ cho 40 ngày sử dụng. Cơ quan này cũng quản lý 220,000 tấn kim loại màu dự trữ, đủ cho 55 ngày sử dụng.