Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ (American Rescue Plan Act ) Hoa Kỳ được ký tại thủ đô Washington. Nguồn: AAP.

 

 

 

 

Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 ngàn tỷ đô-la. Đây là một kế hoạch kinh tế lớn nhất thế giới, nhằm tài trợ việc thử nghiệm coronavirus, truy tầm việc tiếp xúc và phân phối vắc xin.

 

 

Đó là khoản cứu trợ mà Tổng Thống Joe Biden hứa hẹn trước khi ông nhậm chức.

 

 

Khoản cứu trợ nầy trị giá 1,9 ngàn tỷ đô-la tương đương với 2,5 ngàn tỷ đô-la Úc.

 

 

Tổng thống Joe Biden nói  “Mọi chuyện trong Kế hoạch Cứu trợ Nước Mỹ đề cập đến một nhu cầu thực sự, bao gồm việc đầu tư để tài trợ cho các nỗ lực chủng ngừa của chúng ta".

 

“Có thêm vắc xin, thêm nhiều người phụ trách tiêm chủng và có thêm các địa điểm chủng ngừa nữa".

 

“Đạo luật nầy thể hiện một chiến thắng lịch sử cho người dân Mỹ, tôi hy vọng sẽ ký ban hành vào cuối tuần này”.

 

 

 

Đạo luật này bao gồm một khoản chi trả nhằm kích thích kinh tế lên đến 1,400 đô-la cho mỗi người, và tăng thêm tiền trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp, là 300 Mỹ Kim mỗi tuần cho đến tháng 9.

 

 

Đây là kế hoạch cứu trợ quan trọng thứ sáu của Hoa Kỳ trong việc chống đại dịch coronavirus.

 

 

Thượng nghị sĩ Dân chủ thuộc khối đa số tại Thượng Viện, ông Chuck Schumer cho biết: “Chúng tôi nói với người dân Mỹ, các trợ giúp hiện ở trên đường đến quí vị".

 

“Mỗi người sẽ nhận được chi phiếu 1,400 đô-la vào cuối tháng 3".

 

“Còn vắc xin sẽ có nhanh hơn nữa cho nhiều người trong thời gian ngắn hơn".

 

“Các trường học sẽ mở cửa an toàn và nhanh chóng hơn chúng ta tưởng, phân nửa trẻ em ở Mỹ hiện ở trong cảnh nghèo khó sẽ không còn nữa, nhờ vào đạo luật này”.

 

 

 

Được biết đạo luật được đề ra từ tháng giêng, khi tình hình hết sức khó khăn cho Hoa Kỳ, kể từ khi các vụ lây nhiễm coronavirus bắt đầu chậm lại, khi việc chủng ngừa vắc xin cho người dân Mỹ ngày càng nhiều hơn.

 

 

Tổng Thống Joe Biden cũng yêu cầu nhóm làm việc của ông, mua 100 triệu liều vắc xin của hãng Johnson and Johnson, loại chích chỉ một mũi.

 

 

Số lượng nầy được xem là vượt quá nhu cầu chủng ngừa cho dân số nước Mỹ, thế nhưng Tổng Thống cho rằng số lượng nầy, dành cho những trở ngại không lường trước được.