Những người theo Đảng Dân chủ Mỹ vốn theo hướng cổ súy tự do, trong đó ủng hộ nạn phá thai bừa bãi. Ngược lại, Đảng Cộng hòa lại theo hướng đối lập, bảo vệ sự sống với những trẻ em chưa chào đời. (Pixabay)

 

 

 

 

Thượng nghị sĩ Mike Braun (R-IN) đã đi đầu trong những nỗ lực chấm dứt việc giảm thuế của Sở Thuế vụ (IRS) đối với việc phá thai “dưới vỏ bọc chăm sóc sức khỏe”. Ngoài những trường hợp gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, phá thai không phải là chăm sóc y tế và không được tài trợ bằng tiền của chính phủ Liên bang.

 

 

Với sự ủng hộ của 101 nghị sĩ ở Lưỡng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Braun đã viết thư cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin yêu cầu IRS ngừng coi việc phá thai là chăm sóc sức khỏe đối với các khoản khấu trừ thuế:

“Sở Thuế vụ (IRS) không nên coi việc phá thai (ngoại trừ trường hợp tính mạng của người mẹ bị đe dọa về thể chất) là chăm sóc y tế. Tương tự, IRS không nên coi phí bảo hiểm y tế chi trả cho việc phá thai như chăm sóc y tế, trừ khi tuân thủ các yêu cầu kế toán riêng của luật đối với bảo hiểm chăm sóc phi y tế”.

 

 

 

Thượng nghị sĩ Braun viết. “Trong tất cả các trường hợp, trừ những trường hợp khắc nghiệt nhất, phá thai là một thủ tục tự chọn không liên quan gì đến việc “ngăn ngừa hoặc giảm bớt khuyết tật hoặc bệnh tật về thể chất hoặc tinh thần".

 

 

Quy chế IRS từ lâu đã quy định rằng, các khoản khấu trừ phải “được giới hạn chặt chẽ trong các chi phí phát sinh chủ yếu để ngăn ngừa hoặc giảm bớt khuyết tật hoặc bệnh tật về thể chất hoặc tinh thần.” 

 

 

Các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng ngôn ngữ hiện tại này không “phù hợp”, không nên coi việc phá thai là chăm sóc y tế, ngoại trừ một số trường hợp hiếm hoi khiến tính mạng của người mẹ bị đe dọa. 

 

 

Như các nhà lập pháp đã chỉ ra, chính sách của IRS cho phép khấu trừ tiền phá thai không phù hợp với các phán quyết của tòa án, cho phép trẻ em chưa sinh là đối tượng được chăm sóc sức khỏe.

 

 

Những người theo Đảng Dân chủ Mỹ vốn theo hướng cổ súy tự do, trong đó ủng hộ nạn phá thai bừa bãi. Ngược lại, Đảng Cộng hòa lại theo hướng đối lập, bảo vệ sự sống với những trẻ em chưa chào đời. 

(Theo ntdvn.com)