Quan trọng là quý vị và gia đình cần phải tiêm chủng đủ các liều COVID-19. Để giúp giải đáp các câu hỏi về vắc xin COVID-19 cho các em từ 5 tuổi đến 17 tuổi, Bộ Y tế cung cấp thông tin sau đây. 

Tầm quan trọng của việc tiêm chủng COVID-19 cho các em từ 5 đến 17 tuổi

Có nhiều ích lợi trong việc cho con quý vị được tiêm chủng chống lại COVID-19, đây là việc được các chuyên gia y tế của Úc ủng hộ:

  • Vắc xin giúp trẻ em phòng ngừa nhiễm COVID-19: Tuy các triệu chứng COVID-19 ở trẻ em thường là nhẹ hơn người lớn, nhưng một số các em bị nhiễm vi rút này có thể bị ốm nặng và phải nằm viện.
  • Vắc xin này giúp giảm lây truyền COVID-19: Trẻ em cũng như người lớn có khả năng lây truyền vi rút sang người khác, kể cả sang người lớn là người thân trong gia đình là người có nguy cơ cao bị bệnh nặng.
  • Cho con quý vị được tiêm chủng COVID-19 có thể giúp giảm bớt sự gián đoạn trong đời sống thường ngày: Giảm lây truyền COVID-19 sẽ giúp cho trẻ em tiếp tục học hành và sinh hoạt xã hội mà không bị gián đoạn, bởi sự gián đoạn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới an sinh của các em.

Các vắc xin và liều tiêm chủng được phê duyệt cho các em từ 5 tới 17 tuổi  

Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (Therapeutic Goods Administration-TGA) đã tạm thời phê duyệt vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và vắc xin Moderna cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Cả hai loại vắc xin này đều cần phải được tiêm đủ 2 mũi.

Các em từ 5 tuổi đến 11 tuổi sẽ được tiêm chủng với liều vắc xin nhỏ hơn so với tuổi từ 12 trở lên. Nếu con quý vị tròn 12 tuổi trong khoảng thời gian giữa hai mũi tiêm, thì có thể được tiêm mũi thứ hai với liều vắc xin lớn hơn.

Tiêm chủng 2 mũi COVID-19 sẽ giúp có  được sự bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh nặng do vi rút này.

Sự bảo vệ tối đa chống lại COVID-19 khởi động từ khoảng 2 đến 3 tuần sau mũi thứ hai.

Đề nghị là trẻ em bị suy giảm miễn dịch nặng nên được tiêm chủng mũi thứ ba cho đợt đầu vào 2 tháng sau mũi thứ hai.

Trẻ em có cần tiêm liều tăng cường không?

Sự bảo vệ của vắc xin sẽ phai dần theo thời gian. Đề nghị là những người từ 16 tuổi trở lên nên tiêm liều tăng cường 3 tháng sau khi đã hoàn tất đợt đầu. Liều tăng cường vắc xin COVID-19 sẽ cho người từ 16 tuổi trở lên được sự bảo vệ tốt nhất chống lại vi rút này trong thời gian dài nhất.

Vào thời điểm này, đề nghị là không tiêm liều tăng cường cho trẻ em 15 tuổi và dưới 15 tuổi.

Nếu trẻ em vẫn bị COVID-19 sau khi đã tiêm chủng thì sao?

Không có vắc xin nào đảm bảo công hiệu 100 phần trăm, nên có thể là con quý vị đã tiêm chủng rồi mà vẫn bị ốm vì COVID-19. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy những người đã được tiêm chủng rồi thì có ít khả năng bị bệnh nặng hơn vì COVID-19 hoặc cần phải vào viện.

Để đăng ký lấy hẹn, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị, vào trang australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080 và chọn số 8 nếu cần dịch vụ thông dịch miễn phí. 

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra