Thứ bảy, 23/10/21, 00:32 Australia/Sydney


Video binh sĩ Úc thử nghiệm xe đạp điện trinh sát. Nguồn: Bộ Quốc phòng Úc.
Video binh sĩ Úc thử nghiệm xe đạp điện trinh sát. Nguồn: Bộ Quốc phòng Úc.
Tin nước Úc
Thứ bảy, 23/10/21, 00:32 Australia/Sydney