Thứ bảy, 15/05/21, 21:46 Australia/Sydney


Cải Lương Minh Phụng - Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà
Bài vọng cổ “Võ Đông Sơ-Bạch Thu Hà” hồi thập niên 60 tôi “bị” nghe ra rả cả ngày, nghe từ radio thì ít, nghe hàng xóm lên 6 câu thì nhiều… Nghe riết nhập tâm, bây giờ vẫn còn nhớ được vài câu ư…ử…cho đỡ buồn.
Giải trí
Thứ bảy, 15/05/21, 21:46 Australia/Sydney