Thầy trò trường Long Beach Middle School ở New York (Mỹ) phá kỷ lục Guinness với chuỗi domino dài nhất dựng từ 6,391 hộp ngũ cốc.

 

 

---

 

 

(Nguồn: Guinness World Records)