(Bài  viết của facebooker Hung Phan)

 

Cầu Long Biên khánh thành năm 1902 sau khi khởi công xây dựng 1898, mất 4 năm.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn khởi công 1877 và khánh thành năm 1880, mất 3 năm.

 

Tuổi đời của Cầu Long Biên là 120 năm.

Tuổi đời của Nhà Thờ Đức bà là 142 năm.

 

Hai công trình điển hình này do Thực dân Pháp "cướp nước" ta  để lại như là dấu tích của một thời thực dân.

Giờ đã đến lúc phải sửa chữa cho những thứ tồn tại hàng thế kỷ như vậy.

 

Nhưng.

Cầu Long Biên muốn sửa chữa nhưng trình độ Công nghệ của ta, tạm gọi vậy cho có vẻ khoa học, rất kém.

Nên đang muốn nhờ chính phủ Pháp cho tiền để sửa chữa VÀ.

Và gì.

 

Cử người Pháp sang làm cho gọn.

Nhà thờ Đức Bà cũng chẳng khác gì.

Sửa chữa từ 2017 khi Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn là người Quản trị Công trình này cam kết với Ủy Ban Nhân dân TP.HCM là họ sẽ hoàn thành năm 2019 vì đã có tiền để làm.

Đến cuối 2018 thì họ xin thêm đến 2023 vì "nó phức tạp quá".

Đang mừng khấp khởi là đến 2023 sẽ gỡ hàng rào bao quanh.

 

Không.

Chiều ngày 04/08/2022 giới chức có thẩm quyền công bố là họ mới xin đến 2027 , tức là 5 năm nữa mới hoàn thành sửa chữa và vẫn còn thòng thêm câu là "trong tình hình diễn biến thuận lợi, nếu có những phát sinh mới sẽ được bổ sung để xin gia hạn tiếp giấy phép sửa chữa".

 

Tức là chưa chắc 2027 là thời hạn cuối cùng mà sẽ là dài dài.

 

Việc còn đến 5 năm nữa mà vẫn không hoạch định được việc mình làm cho thấy gì.

 

Điều đáng nói là tất cả các chuyên gia phục hồi sửa chữa này đều là từ Pháp và Ý sang từ 2017, tức là người Việt vẫn không thể làm được cái việc mà người Pháp 142 năm trước đã làm.

 

Từ cầu Long Biên đến Nhà Thờ Đức Bà đều chung một kết quả thấy được là Người nước ta không biết và không làm chủ được những thứ tri thức và kỹ năng đã có từ hàng thế kỷ trước.

 

Vậy chúng ta bước vào kỷ nguyên 4.0 bằng cái gì.

Bằng việc không học Số học và nhảy luôn vào Đại số hay sao.

Bằng việc không học Tiểu học mà thi thẳng lên Tiến sĩ hay sao.

 

Đất nước có 26.000 tiến sĩ và hơn 100.000 thạc sĩ, tức là 10 Sư đoàn thạc sĩ mà đến lúc sửa cầu Thăng Long do Liên Xô làm từ 1985 vẫn không làm nổi.

 

Công nghệ của Pháp hơn 140 năm trước vẫn không hiểu gì chưa nói tới chuyện để làm.

 

Vậy đất nước ta, dân tộc ta đứng ở đâu trong kho tàng tri thức của Nhân loại.

 

Rất xấu hổ.

Vô cùng xấu hổ.

Và bất lực.

(Fb Hung Phan)