Ngã 6 Nguyễn Tri Phương ,Sài Gòn Chợ Lớn hồi trước 1975 có gì để nhớ?

 

 

 

Tổng hợp những hình xưa nhìn thấy được cây cột với tượng An Dương Vương - Thánh tổ Công Binh (Tượng An Dương Vương tại hội trường Diên Hồng (Thương Viện) dáng đang giương nỏ thần là Thánh Tổ Pháo Binh ) ...và 1 hình khi chưa có xây cột tượng An Dương Vương.

 

(Theo: anhxua.net, Nguồn: Nam Ròm blogspot)