(Những ai sống ở Sài Gòn trước năm 1975 còn nhớ những cái tên này)

Sưu tầm, không rõ tên tác giả

 

 

 

TÊN ĐỊA DANH CŨ Ở SÀI GÒN        .

 

 

Các Ông Các Bà

Chuyện rằng từ thuở xa xưa

Ông bà ta đã dây dưa ái tình

Bởi thế nên tục truyền rằng:

Ông Lãnh, Ông Tạ, Ông Đồn

Ba người bạn thiết sớm hôm một nhà

Ông Lãnh bản chất thiệt thà

Thầm yêu nét đẹp mặn mà Bà Đen

Nhưng nào ông dám bon chen

Sáng đêm chong đèn nhung nhớ thiết tha

Ông Đồn bản tánh nguyệt hoa

Chờ Ông Lãnh kẹt, cà rà Bà Đen

Hai người xả láng một phen

Sinh ra bé gái đặt tên Thị Nghè

Ông Lãnh nghe nói, thuê ghe

Đi thăm cho biết Thị Nghè ra sao

Ngó gần nó cũng bảnh bao

Nhìn xa nó cũng hao hao Ông Đồn

Bà Đen từ dạo sinh con

Vốn đã đen sẵn nay còn hơn xưa

Ông Đồn nhìn vợ hết ưa

Bỏ lên Long Khánh say sưa miệt mài

Bà Đen ngẫm nghĩ chán thay

Cũng đi lên núi đêm ngày thở than

Thương cho đứa cháu lầm than

Ông Lãnh hào hiệp cưu mang đem về

Buồn cho cuộc sống ê chề

Một già một trẻ bốn bề cô đơn

Ông bèn thẳng xuống Hóc Môn

Cưới luôn Bà Điểm để chôn cuộc đời

Qua bao vật đổi sao dời

Bà Đen ở vậy cho vơi nỗi lòng

Chỉ còn Ông Tạ lông bông

Bạn bè lấy vợ nên chồng đã lâu

Cô Giang sắp sửa ăn trầu

Cô Bắc cũng đã từ lâu theo chồng

Ông bèn đi xuống Cầu Bông

Hỏi thăm Bà Chiểu có chồng hay chưa

Bà Chiểu nghe nói bèn thưa:

“Chỉ còn Bà Quẹo là chưa có chồng

Bà Điểm tay bế tay bồng”

Buồn tình, Ông Tạ phải lòng Bà Hom

Ông bèn bao cuốc xe ôm

Về Lăng Cha Cả lo hôn lễ liền

Phụ rể có cậu Bảy Hiền

Nữ trang Chú Hỏa bạc tiền thiếu đâu

Bà Hạt thì làm phụ dâu

Chú Ía bưng quả, buồng cau, khay trầu

Bà Hom tròn mối duyên đầu

Thương cho Bà Quẹo âu sầu đắng cay

Ế chồng mấy chục năm nay

Chỉ vì cái tội thích hay làm tàng

Buồn cho nghiệp chướng bẽ bàng

Bà đành an phận chẳng màng hơn thua

Mặc cho thế sự ganh đua

Bà liền xuống tóc vô chùa Bà Đanh

(Không rõ tác giả)