Dưới ống kính của Nhiếp ảnh gia Brian Wickham, Sài Gòn hiện đại, văn minh, phồn hoa và thành bình. Brian Wickham không bỏ qua những con phố nhộn nhịp ở trung tâm thủ đô Sài Gòn, cũng chẳng bỏ qua cuộc sống thường nhật của dân cư lao động ven đô,...

 

 

 

Coca Cola đã đến Saigon 1968

 

 

 

 

 

Hình ảnh một bãi đậu xe trên đường phố Saigon- 1968

 

 

 

Saigon 1968,

photo by Brian Wickham

 

 

 

Bên trái Kinh Tàu Hủ là khu vực Phường Hưng Phú- Q.8. Bên phải kinh Tàu Hủ là khu vực Cholon- Q.5 – 1969  - photo by Brian Wickham.

 

 

 

Một poster trên đường phốSaigon, tháng 6/1969,

photo by Brian Wickham

 

 

 

 

Bưu điện Thành Phố, 9/6/1969, ngày phát hành đầu tiên tem thư Dân Chủ và Pháp Trị

 

 

 

 

Saigon Nov 1968 - Shops on Le Loi

 

 

 

Saigon Nov 1968 - Le Loi