Biên độ bán phá giá của doanh nghiệp xuất khẩu dây đai thép phủ màu Việt Nam không đáng kể và không gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Úc.

 

 

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 23/4 vừa qua, Ủy ban Chống bán phá giá Úc Đại Lợi (ADC) đã ban hành kết luận điều tra sơ bộ và bản thông tin về dữ liệu trọng yếu, trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Việt Nam (mã vụ việc 553).

 

 

Theo đó, bản thông tin về dữ liệu trọng yếu của ADC chỉ ra rằng, Chính phủ Việt Nam không tác động bóp méo thị trường nguyên liệu để doanh nghiệp xuất khẩu bán phá giá; biên độ bán phá giá của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam không đáng kể và không gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Úc.

 

 

Do vậy, trong kết luận sơ bộ, ADC cho rằng không cần thiết áp dụng biện pháp ký quỹ thuế chống bán phá giá tạm thời đối với dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Việt Nam.

 

 

 

 

 

Sản phẩm dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Việt Nam có biên độ bán phá giá không đáng kể và không gây thiệt hại cho ngành sản xuất của Úc.

 

 

 

 

 

Ở giai đoạn tiếp theo, ADC sẽ gửi khuyến nghị về kết luận cuối cùng tới Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Australia, dự kiến muộn nhất vào ngày 15/6/2021. Trên cơ sở đó, Các Bộ trưởng sẽ quyết định về việc áp thuế hoặc không áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng dây đai thép phủ màu trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được khuyến nghị của ADC.