Nhóm các nhà khoa học tại Đại học Utrecht, Hà Lan vừa thực hiện nghiên cứu so sánh hiệu quả kinh tế giữa hai công nghệ sản xuất hydro từ năng lượng mặt trời là công nghệ quang điện hóa học (chuyển đổi trực tiếp bức xạ mặt trời thành hydro) (PEC) và công nghệ điện phân nước sử dụng điện mặt trời trực tiếp (không kết nối điện lưới) (PV-E).

 

 

Các nhà khoa học đã tiến hành các thí nghiệm nhằm tính toán chi phí sản xuất một đơn vị hydro (LCOH) trong mỗi công nghệ nêu trên. Kết quả cho thấy, LCOH của công nghệ PV-E đạt 6,22 USD/kg hydro với hiệu suất chuyển đổi đạt 10,9%.Trong khi đó, LCOH của công nghệ PEC ở mức cao hơn là 8,43 USD/kg với hiệu suất chuyển đổi đạt 10%.

 

 

Nhóm nghiên cứu cho biết, để công nghệ PEC trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường trong tương lai, đòi hỏi nhiều nỗ lực cải tiến công nghệ hơn nữa, đồng thời dự báo LCOH đối với hydro tái tạo có thể giảm xuống mức 3,76 USD/kg khi giá thành pin mặt trời và thiết bị điện phân giảm dần trong tương lai.