Trên Thế Giới có từ 4 ngàn cho đến 10 ngàn tôn giáo (religions) khác nhau, với nhiều hệ phái (denominations) khác nhau (theo thông tin từ Christianity.com, Pewresearch.org, Wikipedia.org, v.v…)!

 

Tôi sẽ nêu lên một số câu hỏi để giúp bạn chọn lựa và tin theo điều gì đúng và thật, để bạn không hối tiếc, vì Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn năng, khôn ngoan và yêu thương đã tạo dựng loài người với hơi thở của Ngài, nên loài người có linh hồn, có khả năng thờ phượng, có sự thông minh, tài năng, lý luận, v.v…(xin đọc bài kỳ trước).

 

 

Tại sao trên thế giới có nhiều tôn giáo? Đó là vì loài người có khả năng thờ phượng, mà loài vật không có, ngay cả loài khỉ. Mỗi dân tộc và mỗi bộ lạc (tribe) đều có tôn giáo bản xứ của họ. Họ có thể kinh nghiệm thiên nhiên hoặc thiên tai đã cướp lấy mạng sống của người thân và bạn bè của họ, nên họ thờ thần sông, thần biển, thần núi, thần mặt trời, thần sấm sét, hoặc vị thần nào đó để phù hộ và ban phước trên họ. Như vậy, những vị thần của họ có thật không? Chúng ta phải tôn thờ Đấng Tạo Hóa đã tạo nên sông, biển, núi non, mặt trời, loài người và mọi vật mà thôi.

 

Có hàng ngàn tôn giáo là có hàng ngàn vị thần và các giáo chủ khác nhau? Vậy, các vị thần đó như thế nào, sống ở đâu, muốn loài người làm gì, bạn có biết rõ không? Các giáo chủ đó có đang sống và có quyền cứu bạn không? Người ta thường hướng đến một vị thần hoặc một đấng quyền năng siêu nhiên nào đó để thờ phượng và cầu nguyện, để được phù hộ và ban phước, rồi hy vọng rằng sau khi chết, họ được lên nơi phước hạnh hoặc thiên đàng. Như vậy, có hàng ngàn đường lối khác nhau đưa người ta lên thiên đàng sao? Các vị thần đó có thật không? Các đường lối đó có đúng không?

 

Có phải tôn giáo nào cũng tốt như nhiều người nghĩ? Người nào ăn ở có đức thì được phước, người nào gian ác thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng ai điều khiển phước hoặc họa? Tự nhiên phước sẽ đến, và tự nhiên tai họa sẽ đến sao? Trừ ra Đấng Tạo Hóa thì ai có thể biết rõ những suy tính và đời sống của từng người trong số 9 tỉ người và có quyền ban phước hoặc giáng tai họa trên từng người khác nhau?

 

Có phải tất cả những vị thần của các tôn giáo là cùng một Thần (God) như nhau? Và người ta đang muốn hiệp nhất các tôn giáo thì có đúng không? Cùng một “God” mà để loài người tin đến hàng ngàn vị thần khác nhau với những giáo lý và cách thờ phượng khác nhau sao? Bạn và tôi cần tôn thờ Đấng Tạo Hóa hằng sống và chân thật mà thôi.

 

Thật sự có kiếp luân hồi không? Có người tin rằng kiếp trước họ là con vật nào đó, nên họ không muốn ăn thịt hoặc sát sinh, rồi ăn chay. Vậy, ai tạo nên kiếp người, súc sinh, hay số mệnh? Tự nhiên mà có sao? Ai có quyền ban phước để bạn tiếp tục thành kiếp người, hoặc trừng phạt bạn thành súc sinh hay quỉ đói? Chúng ta phải biết và tin nơi lẽ thật (chân lý) từ Lời của Đấng Tạo Hóa là Kinh Thánh để không bị sai lạc.

 

Còn những người vô thần thì sao? Họ có thể đã mất niềm tin nơi một số tôn giáo, rồi nói rằng, “Tôi không tin có thần, có Chúa nào hết. Tôi chỉ tin nơi chính tôi mà thôi.” Bạn có trong số đó không? Như vậy, bạn tự nhiên mà có sao? Chính bạn là vị thần của bạn sao? Nếu vậy, sao bạn lại đau khổ, đau bịnh, và sẽ chết? Làm sao bạn có thể đứng trước mặt Chúa vào Ngày Phán Xét?

 

 

Còn về thờ cúng cha mẹ, ông bà, tổ tiên thì sao? Có những cha mẹ bắt con cái phải thờ lạy mình, nói rằng, “Cha mẹ đã sinh ra các con!” Tôn trọng và hiếu thảo cha mẹ lúc còn sống là điều Chúa dạy, nhưng cha mẹ ông bà không phải là Đấng Tạo Hóa khi họ sinh con, vì họ không có quyền quyết định sinh con trai hoặc con gái, đẹp hay xấu, sống bao lâu, v.v…và vì họ cũng già yếu rồi chết. Chính cha mẹ cũng không phải tự nhiên mà có, mà phải được sinh ra bởi ông bà, rồi tổ tiên. Vậy, ai đã sinh ra ông bà đầu tiên? Đó là Đấng Tạo Hóa mà chúng ta phải tôn thờ.

 

 

Tôi không đả kích tôn giáo hoặc kéo bạn đến với tôn giáo hoặc đến với tôi, vì tôi chỉ là người, và “Vì hết thảy mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23a), nên không ai có thể cứu bạn. Nhưng tôi giới thiệu bạn đến Đấng đã tạo dựng nên bạn và yêu thương bạn. Đó là Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đã bày tỏ chính Ngài qua Thiên Nhiên, qua Kinh Thánh, và qua Con của Ngài là Cứu Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã hạ mình làm Người, chịu chết trên thập tự giá để gánh tội lỗi của nhân loại, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài đã phục sinh và có quyền cứu rỗi bạn. Bạn đã kêu cầu Chúa cứu bạn chưa?

 

Nếu bạn muốn biết thêm về niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh, xin đừng ngại liên lạc Mục sư Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.