Nạn Đói (Famines)

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng với những thiên tai, bệnh dịch, tranh chấp chính trị và chủ quyền lãnh thổ, nội chiến, chiến tranh, v.v... Hàng triệu người đang bị tác động bởi nạn đói mà chúng ta không biết.

 

 

Nếu chúng ta xem danh sách những Nạn đói (Famines) từ Wikipedia, chúng ta có thể thấy một danh sách dài những nạn đói trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay, và hiện nay vẫn có những quốc gia đang gặp nạn đói (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famines).

 

 

Bạn có biết Chương Trình Lương Thực Thế Giới của Liên Hiệp Quốc (World Food Programme – viết tắt là WFP) cứu trợ bao nhiêu lương thực và cho bao nhiêu người mỗi năm không? Họ cứu trợ 4 triệu tấn lương thực cho hơn 100 triệu người mỗi năm tại hơn 80 quốc gia (https://www.wfpusa.org/articles/60-percent-of-the-worlds-hungry-live-in-just-8-countries-why/).

 

 

Theo bản Báo Cáo của Liên Hiệp Quốc (UN) đề ngày 28 tháng Giêng 2022, họ cảnh báo bốn quốc gia đang gặp nạn đói là Ethiopia, Nigeria, South Sudan và Yemen.

 

 

Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP) và Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp, viết tắt là FAO) đang hỗ trợ lương thực cho Cộng Hòa Trung Phi, Công-gô (Congo), Miến Điện (Myanmar), Sô-ma-li (Somalia), Nam Sudan (South Sudan), Sudan, và Trung Sahel (Central Sahel). Những quốc gia gặp phải thiên tai mà WFP giúp lương thực là Afghanistan, Angola, Haiti và Syria. Chưa kể đến những quốc gia gặp phải giá cả lương thực tăng vọt do ảnh hưởng Covid (https://www.wfp.org/stories/hunger-hotspots-4-countries-face-famine-un-report-warns).

 

 

 

Kinh Thánh cũng nói trước về Nạn đói nghiêm trọng toàn cầu sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối cùng này. Do tại chiến tranh, thiên tai và bệnh dịch, thực phẩm khan hiếm sẽ làm cho giá cả tăng vọt rất mắc, và rất nhiều người sẽ chết vì chiến tranh và đói kém (Khải Huyền 6:3-8). Còn bạn thì sao? Nếu bạn thật lòng tiếp nhận Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa của bạn, tìm kiếm Ngài, Lời của Ngài, vương quốc của Ngài, và sự công bình của Ngài trước tiên mỗi ngày, thì bạn sẽ có sự bình an vì được Chúa ở cùng và chăm sóc (Ma-thi-ơ 6:33; 18:20).

 

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua số (+61) 403126053 hoặc email: brisbanebpc@gmail.com.