-Báo DanViet xin đăng lại bài viết “Bạn là người không quan trọng” của tác giả Nguyen Tuan được đăng trên trang facebook của chính tác giả tại địa chỉ trang mạng https://www.facebook.com/t.nguyen.2016

 

 

-Sau đây là bài viết:

 

 

Bạn là người không quan trọng

Tác giả: Nguyen Tuan  https://www.facebook.com/t.nguyen.2016

 

 

Tôi có cảm tưởng ở Việt Nam ngày nay ngành nghề nào cũng muốn được ... mang ơn. Từ quân đội, công an, đến y tá bác sĩ và chiêu đãi viên hàng không, ai cũng ca thán khổ cực và như ngầm muốn được công chúng ghi ơn. Dường như họ thấy ngành nghề họ là quan trọng hơn ngành nghề khác. Nhưng trong thực tế chẳng ai trong chúng ta là quan trọng cả. Chúng ta làm việc trước hết là vì lợi ích của chúng ta.

 

 

Nỗi khổ nghề nghiệp

 

Sáng nay ngồi uống cà phê tán gẫu với một người mà tiếng Anh gọi là 'Ranger' và nghiệm ra nhiều điều hay. Ranger không phải là cảnh sát, nhưng là người đi tuần tra để bảo đảm trật tự đô thị, kể cả xe đậu đúng chỗ và đúng qui định. Họ có một việc là mỗi ngày họ đi tuần tra những khu phố, xem có xe nào đậu quá giờ hay đậu sai chỗ, và họ ... ra giấy phạt. Họ bị đa số công chúng ghét lắm Description: </div>
				<div class=

Tin liên quan:
Câu chuyện Tại sao tính tình người Úc rất thoải mái? Quan điểm sống khác biệt của người Úc. TRƯỚC ĐÈN XEM TRUYỆN TÂY... CHU Báo chí Đảng, dĩ nhiên là khác báo chí Việt Nam Chó non đông cứng 18,000 năm còn nguyên lông