Vương Quốc Ngàn Năm Bình An của Đấng Christ (1)

(Christ’s Millennial Kingdom)

   

 

Chúng ta đã nói đến trận Đại Thế Chiến A-ma-ghê-đôn (Armageddon) sẽ xảy ra tại nước Israel (được đăng trong bài số 15). Đây là trận Đại Chiến Thế Giới tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Antichrist sẽ huy động số quân đông nhất (từ Phương Đông mà thôi là 200 triệu quân), với những vũ khí hiện đại để bao vây và đánh nước Israel vì họ không chịu thờ lạy Antichrist và hình tượng của hắn. Dân và quân Israel sẽ dũng cảm và kiên cường đánh chống trả cho đến cùng và sẽ giết chết quân đội của Antichrist rất nhiều, và chính dân và quân Israel cũng sẽ bị giết chết đến hai phần ba (2/3). Một phần ba (1/3) dân Israel còn lại sẽ kêu cầu Chúa cứu giúp, và Cứu Chúa Jêsus sẽ tái lâm hiển nhiên với Hội Thánh của Ngài để đánh bại Antichrist và thế lực quân sự của hắn. Antichrist và Tiên Tri Giả sẽ bị ném vào Hồ Lửa (Khải Huyền 19:11-21). Sa-tan sẽ bị xiềng lại trong một ngàn năm, và Cứu Chúa Jêsus sẽ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm bình an của Ngài trên đất. Ngài sẽ là Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa. Hội Thánh của Ngài mà được Ngài tiếp lên lúc Ngài tái lâm ẩn nhiên sẽ đồng trị với Ngài trong một ngàn năm (Khải Huyền 20:1-6).

 

Sự Cai Trị của Vua Bình An, Công Bình và Yêu Thương

 

Do bản chất tội lỗi của loài người sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, cùng với sự cám dỗ và xúi giục của Sa-tan, thế giới này không bao giờ có sự hòa bình thật và lâu dài cho đến khi Vua Bình an và Công bình là Cứu Chúa Jêsus Christ đến cai trị. Lịch sử thế giới đã ghi chép sự cai trị bất công của các Đế quốc Babylon, Medo-Persia (Mê-đô Ba-tư), Hy-lạp (Greece), La-mã (Rome), ứng nghiệm Lời Chúa đã bày tỏ qua tiên tri Đa-ni-ên. Rồi sẽ là sự cai trị tàn ác của Sa-tan với Antichrist và Tiên Tri Giả.

 

Nhưng một Hòn Đá từ trời sẽ đập phá đổ pho tượng. Đó là Cứu Chúa Jêsus sẽ đến tiêu diệt Antichrist và thiết lập Vương quốc ngàn năm bình an (Đa-ni-ên 2:31-45). Làm sao có sự hòa bình trên đất?

 

Cứu Chúa Jêsus là Đấng Tạo Hóa toàn năng, công bình, tốt lành và yêu thương, và Ngài sẽ là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa (Hê-bơ-rơ 1:8; Khải Huyền 19:16).

 

Satan sẽ bị xiềng trong một ngàn năm (Khải Huyền 20:2-3), và loài người sẽ không bị Sa-tan cám dỗ hoặc xúi giục làm điều tội lỗi gian ác.

 

Cứu Chúa Jêsus sẽ cai trị trong sự công bình, hòa bình và yêu thương. Kinh Thánh ghi,  Ngài sẽ phán xét giữa các nước, và sẽ quở trách nhiều dân. Và họ sẽ rèn những gươm của họ thành lưỡi cày, những giáo của họ thành lưỡi liềm. Nước này sẽ không giơ gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta cũng sẽ không còn tập luyện chiến tranh nữa (Ê-sai 2:4) và Nhưng Ngài sẽ phán xét người nghèo với sự công bình, và phân xử với sự công bằng cho những người nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng Ngài, và sẽ giết những kẻ ác bằng hơi thở nơi môi của Ngài (Ê-sai 11:4). Cứu Chúa Jêsus là Đấng toàn năng và toàn tri biết hết mọi sự, nên khi Ngài cai trị và phán xét theo luật pháp công bình và yêu thương, thì những kẻ tội lỗi sẽ bị xử rất công bằng, không ai bị xử lầm, bị xử oan, hoặc bị ức hiếp bất công. Cũng sẽ không có những kẻ gian ác như Putin chẳng coi ai ra gì. Hơn nữa:

  • Sự hiểu biết Chúa công bình ở khắp mọi nơi (Ê-sai 11:9).
  • Mọi dân sẽ lên Jêrusalem để nghe Chúa dạy bước đi trong luật pháp công bình và yêu thương của Chúa (Ê-sai 2:3).
  • Những kẻ ăn cắp sẽ phải bồi thường lại cho chủ nhân gấp 4 hoặc 5 lần, tùy theo giá trị vật đánh cắp (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1), nên không còn ai dám ăn cắp, vì họ sẽ không thể giấu giếm hoặc chối tội trước sự toàn tri của Chúa.
  • Những kẻ cố ý giết người sẽ bị xử tử (Dân Số Ký 35:30-31).
  • Những kẻ ác sẽ bị giết bởi Lời phán của Chúa (Ê-sai 11:4), thì người dân sẽ sống thanh bình.
  • Sẽ không còn vũ khí, chiến tranh, và tập trận chiến tranh (Ê-sai 2:4).
  • Sẽ không ai còn sống trong sợ hãi (Mi-chê 4:4).

 

Ngày nay nhiều người lo sợ về chiến tranh hạt nhân/nuclear warfare (do Putin đe dọa) sẽ hủy diệt địa cầu này, và sự thay đổi khí hậu/climate change sẽ làm ngập lụt các lục địa do những tảng băng ở Bắc Cực và Nam Cực tan chảy ra. Nhưng Cứu Chúa Jêsus sẽ trở lại cai trị trên địa cầu còn nguyên vẹn này, cho chúng ta biết sẽ không ai dám dùng vũ khí hạt nhân, và những thiên tai đang xảy ra là do Chúa khuyến cáo người ta ăn năn từ bỏ tội lỗi để quay về thờ phượng Ngài.

 

Còn bạn thì sao? Bạn hãy kêu cầu Cứu Chúa Jêsus tha tội của bạn, cứu rỗi bạn, đổi mới tấm lòng, và cai trị đời sống của bạn hôm nay để được Chúa tiếp rước khi Ngài trở lại.

 

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể liên lạc MS Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.