Chúng ta đã nói đến con chiên/cừu thật thơ ngây, hiền lành, và không biết tự vệ, nên chúng thật cần người chăn chăm sóc, dẫn dắt và bảo vệ chúng.

 

 

Chiên/cừu là con vật thanh sạch, hiền lành, nhu mì, chịu đựng, và thuận phục: Khi người ta hớt lông chiên, thì nó yên lặng như chiên câm, hoặc khi người ta dẫn nó đến nơi làm thịt, thì nó vẫn im lặng, mà không chống đối la hét, nên nó là con vật được Đức Chúa Trời chọn làm hình bóng về Con của Ngài là Cứu Chúa Jêsus phải hạ mình làm Người, chịu chết đổ huyết ra, làm của lễ chuộc tội lỗi cho loài người. Vì vậy, Kinh Thánh ghi về Cứu Chúa Jêsus là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi tội lỗi của thế gian” (Giăng 1:29) và “Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế” (Khải Huyền 13:8). Chúng ta hãy xem Kinh Thánh để biết điều đó có nghĩa gì?

 

 

 

Chiếc áo da cho A-đam và Ê-va: Sau khi A-đam và Ê-va không vâng Lời Chúa và đã phạm tội, thì họ mất đi ánh hào quang bao quanh họ, nên họ thấy mình lõa thể, và đã lấy lá vả (fig leaves) làm áo che thân. Nhưng họ đã trốn tránh Đức Chúa Trời vì không thể đứng nổi trước Chúa chí thánh đầy vinh hiển. Đức Chúa Trời đã giết một con chiên (Sáng Thế Ký 3:21; Khải Huyền 13:8) lấy da làm áo choàng cho ông bà. Đó là hình bóng về Cứu Chúa Jêsus hạ mình làm Người chịu chết để ban cho những người tin cậy Ngài chiếc áo choàng công bình của Ngài. Những người chưa biết Cứu Chúa Jêsus hoặc không tin cậy Chúa thì mặc cho họ những chiếc “áo choàng” tôn giáo, ép xác, khổ tu, ăn chay, làm việc từ thiện, v.v…và tưởng rằng họ thánh thiện hơn những người khác, nhưng họ sẽ không đứng nổi trước Chúa chí thánh khi Ngài đến. Còn bạn thì sao?

 

 

Ca-in và A-bên dâng của lễ: Chắc chắn là Chúa đã dạy A-đam và Ê-va cách thờ phượng Ngài và tương giao với Ngài nhờ sự chết đổ huyết của con chiên, hình bóng về sự chết của Cứu Chúa Jêsus. Ca-in và A-bên là hai con trai của ông bà A-đam và Ê-va, đã thấy những gì cha A-đam làm và dạy mình làm. Tuy vậy, Ca-in khi thờ phượng Chúa thì dâng những thổ sản tốt nhất mà tay mình làm ra, trong khi ông có thể dùng thổ sản để đổi lấy con chiên từ em mình là A-bên. Ca-in không nhận biết mình có tội và không cần một con chiên chết thế cho tội lỗi của ông, nên đã bị Chúa từ chối. Chúa đã tiếp nhận A-bên và của lễ của ông vì ông nhận biết mình có tội và cần con chiên chết thế cho mình. Ngày nay, những người không nhận biết mình có tội và không tiếp nhận sự chết đổ huyết của Cứu Chúa Jêsus cũng sẽ bị Chúa từ chối mặc dù họ có dâng hiến và làm nhiều việc từ thiện. Còn bạn thì sao?

 

 

Huyết bôi trên thanh cửa: Khi Chúa giải cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ tại Ai-cập, Ngài đã sai Môi-se và A-rôn đến gặp và xin vua Ai-cập cho dân Do Thái đi. Nhưng vua Ai-cập vẫn không cho họ đi mặc dù sau đó Chúa đã dùng Môi-se để giáng trên A-cập 9 tai họa (nước biến thành huyết, ếch nhái, muỗi, ruồi, bệnh dịch gia súc, ghẻ, mưa đá, châu chấu, tối tăm). Tai họa thứ 10 là hết thảy con đầu lòng, cả người lẫn thú vật, đều sẽ bị giết chết tại nhà nào không bôi huyết của chiên con trước cửa (trên thanh ngang cửa và hai cột cửa). Tối hôm đó khi thiên sứ của Chúa đi ngang qua, thấy nhà nào có huyết bôi nơi cửa thì vượt qua, nhưng giết hết thảy con đầu lòng người Ai-cập, cả người lẫn thú vật. Dân Do Thái đã tin và vâng Lời Chúa nên họ được yên lành. Ngày nay người Do Thái vẫn giữ lễ Vượt Qua (Passover) để nhớ đến sự giải cứu của Chúa. Những người khước từ tình thương và sự chết chuộc tội của Cứu Chúa Jêsus sẽ không tránh khỏi sự đoán phạt của Chúa thánh khiết. Họ sẽ bị xuống Hỏa ngục sau khi chết, và bị quăng vào Hồ lửa vào Ngày Phát Xét. Còn bạn thì sao?

 

 

Cứu Chúa Jêsus đã hạ mình làm Người chịu chết theo như Kinh Thánh đã ghi chép (700 năm trước Chúa Giáng Sinh), Hết thảy chúng ta đều như chiên đi lạc, chúng ta ai nấy theo đường lối riêng của mình; và CHÚA đã chất trên Người tội ác của hết thảy chúng ta. 7  Người đã bị áp bức, và Người đã bị khổ nhục, nhưng Người đã không mở miệng của mình; Người đã bị dẫn đi như chiên con đến nơi làm thịt, và như chiên câm trước mặt những kẻ hớt lông, Người không mở miệng của mình. (Ê-sai 53:6-7). Cứu Chúa Jêsus yêu thương bạn và đã chết thay cho bạn. Bạn đã tiếp nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của tấm lòng và đời sống của bạn chưa? Chúa có quyền năng cứu rỗi và đổi mới bạn thành con cái của Chúa và chiên của Chúa, được hưởng sự chăm sóc, dẫn dắt và bảo vệ của Chúa, là Đấng Chăn tốt lành. Bạn là chiên của Chúa chưa?

 

Nếu bạn muốn biết thêm về niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh, xin đừng ngại liên lạc Mục sư Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.