Một Chính Thể Toàn Cầu (One World Government)

 


Kinh Thánh ghi chép về dấu hiệu khác nữa của thời kỳ cuối cùng là Một Chính Thể Toàn Cầu (One World Government). Chúa đã bày tỏ cho sứ đồ Giăng về những điều sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối cùng để ông ghi chép trong Sách Khải Huyền (Revelation/ Apocalypse), là Sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước, được viết khoảng những năm 90 - 95 sau Chúa Giáng Sinh. Sứ đồ Giăng ghi, “Và tôi đứng trên cát biển, thấy một con thú lên khỏi biển, có bảy đầu và mười sừng, và trên những sừng của nó có mười mão triều thiên, và trên những đầu của nó có danh hiệu phạm thượng. 2 Và con thú mà tôi thấy giống như con beo, chân nó giống như chân gấu, và miệng nó giống miệng sư tử; và con rồng đã cho nó quyền lực của mình, ngai của mình và thẩm quyền rất lớn... 4  Và người ta thờ lạy con rồng, mà đã cho con thú quyền lực; và họ cũng thờ lạy con thú, nói rằng: Ai giống như con thú, ai có thể chiến tranh với nó được?... 7  Nó được phép tranh chiến với các thánh đồ và thắng hơn họ. Nó cũng được cho quyền trên hết thảy mọi bộ tộc, mọi thứ tiếng, và mọi quốc gia” (Khải Huyền 13:1-2, 4, 7). Sứ đồ Giăng đã ghi lại những biểu tượng mà Chúa cho ông thấy:

 

1.Con thú (the beast) lên khỏi biển chỉ về một nhân vật dấy lên từ các dân, các nước trên thế giới (peoples and nations) (Khải Huyền 17:15). Nhân vật này còn được gọi là Antichrist (2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:7-9). Con thú giống con beo (leopard) với chân gấu (bear) và miệng sư tử (lion): chỉ về sự nhanh nhẹn, sức mạnh, và uy quyền của Antichrist rất hung dữ cắn giết như con beo, gấu và sư tử. 

 

2.Con rồng (dragon) chỉ về Satan (Khải Huyền 12:9). Satan cho Antichrist quyền lực (power), ngai cai trị (throne), và thẩm quyền lớn (great authority). Antichrist là một nhân vật rất tài giỏi, và khéo léo xuất chúng, đầy uy quyền từ Satan, có thể dàn xếp và giải quyết những chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và tài chính, v.v...

 

3.Bảy đầu (seven heads) chỉ về sự lãnh đạo. Antichrist sẽ cai trị và lãnh đạo thế giới. Thật ra, hắn hoàn toàn dưới sự lãnh đạo với cùng tâm trí và ý tưởng từ Satan, cũng có bảy đầu (Khải Huyền 12:3).

 

4.Mười sừng với mười mão triều thiên (ten horns with ten crowns) chỉ về 10 vua (Khải Huyền 17:12). Antichrist không những được sự hỗ trợ của Satan, nhưng cũng được sự hỗ trợ của 10 quốc gia hùng mạnh về quân sự và kinh tế. Điều này cho thấy một cá nhân nào, một nước nào, hoặc một vương quốc nào muốn thống trị thế giới này đều thất bại. Hitler đã thất bại, và Putin sẽ thất bại. Xi Jinping cũng vậy.

 

5.Ai có thể tranh chiến (make war) với nó được? Với sự hỗ trợ của Satan và 10 nước hùng mạnh về quân sự và kinh tế, không ai có thể tranh chiến với Antichrist và liên minh 10 nước của hắn. Hiện tại Putin đang xâm lăng, bắn phá, và giết hại người dân Ukraine. Putin không sợ ai, ngay cả Liên Hiệp Quốc (UN) và Tòa Án Quốc Tế (International Court of Justice). Xi Jinping cũng có thể bắt chước Putin. Tuy nhiên, Antichrist và Liên minh của 10 quốc gia hùng mạnh về quân sự và kinh tế sẽ trị được Putin, và sẽ trị được Xi Jinping nếu hắn không thuận phục. Vì vậy, thế giới sẽ ngưỡng mộ và bầu Antichrist là người cai trị cả thế giới.

 

6.Antichrist sẽ cai trị toàn thế giới với Một Chính Thể Toàn Cầu (One World Government): một lãnh đạo là Antichrist, một chính thể độc tài, một luật pháp, một nền Kinh Tế, một đơn vị tiền tệ, một mậu dịch quốc tế, một loại passport, một sở thuế, một tôn giáo (tôn thờ Satan và Antichrist), v.v...và sẽ không còn đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, Tự Do, Lao Động, hay Cộng Sản, v.v...

 

7.Antichrist sẽ kiêu ngạo xưng mình là Đức Chúa Trời, và bắt người ta thờ lạy nó và Satan, nếu không sẽ bị giết chết (Khải Huyền 13:15). Antichrist sẽ cai trị người ta với hệ vi mạch microchip gắn trên tay hoặc trên trán như là dấu của con thú. Sẽ không còn hộ chiếu (passport), thẻ chứng minh cá nhân (ID card), thẻ ngân hàng (bank cards), tiền mặt, v.v... (Chúng ta sẽ nói đến microchip trong bài tới).

 

 

 

 

Một Chính Thể Toàn Cầu theo như Kinh Thánh đã bày tỏ chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày không xa. Những quốc gia hùng mạnh về quân sự và kinh tế đã và đang bàn đến Một Trật Tự Thế Giới Mới (New World Order) để giải quyết những xung đột, chiến tranh, khủng bố, v.v...Nhưng Kinh Thánh cũng bày tỏ, trước khi Antichrist cai trị thế giới, thì Cứu Chúa Jêsus sẽ tái lâm ẩn nhiên để tiếp rước Hội Thánh của Ngài (những người thật tin theo Chúa và được Chúa đổi mới, nên thánh). Còn bạn thì sao? Bạn đã ăn năn tiếp nhận Cứu Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của bạn, rồi nhờ sức của Ngài để sống theo Lời của Ngài chưa?

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.