Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng loài người rất đặc biệt với hơi thở của Ngài nên loài người không thể nào tiến hóa từ loài vật hoặc loài khỉ. Chúng ta đã nói đến chỉ loài người mới có khả năng thờ phượng mà loài vật không có (xin đọc bài kỳ trước). Hôm nay chúng ta sẽ nói đến chỉ loài người mới có lương tâm (conscience) mà loài vật không có.

 

Với lương tâm do Chúa tạo dựng, khi loài người làm điều sai trái gian ác thì lương tâm của họ cắn rứt bất an, và khi họ làm điều thiện và điều phải thì họ cảm thấy an lòng phấn khởi (Rô-ma 2:15).

 

 

Một con vật giết chết một con vật khác hoặc một người thì nó vẫn ngủ ngon, trong khi một kẻ giết người sẽ bị lương tâm cắn rứt dày vò không bao giờ có sự bình an, vì xấu hổ và lo sợ tội lỗi của mình bị người khác biết, bị bắt, bị xét xử, v.v...

 

Những kẻ có chức quyền làm những điều gian ác mà không sợ luật pháp quốc tế như Putin cũng không bao giờ có lòng bình an, lúc nào cũng lo âu, nghi ngờ và đề phòng người khác, sợ bị ngộ độc, bị ám sát, bị lật đổ, bị ngã bệnh, v.v... Lời Chúa xác nhận rằng kẻ ác không bao giờ có sự bình an (Ê-sai 48:22; 57:21), và họ không bao giờ trốn thoát được sự phán xét công bình của Chúa là Đấng Tạo Hóa thánh khiết và biết hết mọi sự. Sớm muộn gì họ cũng sẽ bị Chúa phán xét rất công bình (Rô-ma 2:1-11).

 

Lương tâm là phần phân biệt lành dữ, phải trái, đúng sai dựa vào một tiêu chuẩn đạo đức nào đó mà loài người dựa vào và chấp nhận. Vì vậy, nếu người nào dựa vào tiêu chuẩn đạo đức của mình, của loài người, của tôn giáo hoặc triết học loài người, v.v…thì họ không bao giờ có được một lương tâm đúng đắn đối với Đấng Tạo Hóa thánh khiết. Tại sao? Do bản chất tội lỗi thừa hưởng từ A-đam và Ê-va, mà loài người có tấm lòng dối trá và gian ác (Jê-rê-mi 17:9), và lương tâm của loài người cũng dễ bị lừa dối bởi tấm lòng dối trá của họ và bởi tiêu chuẩn đạo đức của loài người. Họ tưởng rằng vì họ không làm điều gì trái lương tâm, nên họ không có tội gì nghiêm trọng để cần Chúa tha thứ và cứu rỗi họ. Nhưng sự thật không phải như vậy!

 

 

Nước Ấn Độ trước đây có phong tục Sati (Suttee –người vợ tiết hạnh) thiêu sống người vợ chung với người chồng mới chết. Khi họ là thuộc địa của nước Anh, thì người Anh cấm không cho phép họ thiêu sống người vợ. Những lãnh đạo Ấn Độ đến xin các viên chức Anh cho phép họ tiếp tục giữ phong tục đó vì lương tâm của họ buộc họ làm như vậy mới phải. Các viên chức Anh nói rằng, “Nếu lương tâm các ông buộc mấy ông thiêu sống vợ chung với chồng chết, thì lương tâm chúng tôi buộc chúng tôi phải treo cổ các ông.” Từ năm 1850 quan chức Anh Sir Charles Napier đã ra lệnh treo cổ bất cứ tu sĩ Hindu nào chủ trì việc thiêu sống người vợ như vậy. Bạn thấy phong tục Sati thật sai trái và gớm ghiếc phải không? Nhưng lương tâm của bạn như thế nào khi nhiều người đang đòi thông qua đạo luật phá thai (abortion)?

 

 

Lương tâm loài người cần được đổi mới theo tiêu chuẩn thánh của Lời Chúa thì mới được Chúa chấp nhận. Martin Luther từng là một linh mục đã tin và thực hành những giáo lý không đúng Kinh Thánh của Giáo Hội. Khi ông hiểu biết và kinh nghiệm được lẽ thật của Lời Chúa đã đổi mới ông, thì ông nói rằng, “Bạn không nên tin vào lương tâm và cảm xúc của bạn hơn là tin Lời của Chúa rao giảng cho bạn, là Lời của Đấng tiếp nhận những người tội lỗi   - You should not believe your conscience and your feelings more than the word which the Lord who receives sinners preaches to you.”  Vì vậy,

 

Không đúng khi nói, “Lương tâm tôi là vị hướng dẫn của tôi, và tôi cứ làm theo điều lương tâm tôi thúc giục.”

 

Không đúng khi nói, “Lương tâm là tiếng của Đức Chúa Trời phán trong linh hồn” (Conscience is the voice of God in the soul - James H. Aughey) vì Đức Chúa Trời phán với loài người bởi Lời của Ngài là Kinh Thánh và bởi Con của Ngài là Cứu Chúa Jêsus (Hê-bơ-rơ 1:1-2).

 

Không đúng khi nói, “Lương tâm có được do giáo dục, kỷ luật, rèn luyện, tu luyện, hoặc đạo đức xã hội.” Vì Chúa đã tạo dựng loài người đều có lương tâm cho  dù người đó học cao hay thất học, giàu hay nghèo, sống trong xã hội văn minh hay trong rừng rú sơ khai, v.v... Một người tài giỏi, học cao hoặc là lãnh đạo tôn giáo mà nói dối, đạo đức giả, lăng nhăng về tình cảm, tài chính, v.v... thì lương tâm người đó còn tệ hơn một nông dân thất học đã được Chúa cứu rỗi để kính sợ Chúa và ghê tởm tội lỗi. Bạn đã được Chúa cứu rỗi để lương tâm được điều chỉnh theo tiêu chuẩn thánh của Lời Chúa chưa?

 

 

Nếu bạn muốn biết thêm về niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh, xin đừng ngại liên lạc Mục sư Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.