Đại Thế Chiến Ha-ma-ghê-đôn (Armageddon)

 

Ha-ma-ghê-đôn hoặc A-ma-ghê-đôn (Armageddon), là nơi sẽ xảy ra trận Đại Thế Chiến cuối cùng của nhân loại. Ha-ma-ghê-đôn từ tiếng Do Thái (Hebrew) là Har-Magedon/ Har-Meggido. Har (nghĩa là đồi, núi), là miền đồi núi Meggido ở nước Israel nhìn xuống thung lũng Jezreel, là địa điểm đã từng xảy ra những cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử Israel, lớn nhất là khi tướng Titus (của Roman Empire) đem quân đánh Israel, làm họ tan lạc khắp nơi trên thế giới vào năm 70 sau Chúa giáng sinh. Như vậy, Đại Thế Chiến sau cùng sẽ xảy ra tại Trung Đông, chứ không phải tại Ukraine. 

 

 

 

Dân Israel rất thông minh, yêu nước, can đảm, và kiên cường. Sau khi bị mất nước và tản lạc khắp thế giới từ năm 70 cho đến sau Thế Chiến II, dân Israel đã về lập quốc (chỉ khoảng 800 ngàn dân) và đã đánh thắng khối Ả-rập tại Trung Đông để tuyên bố độc lập vào năm 1948, đến nay là 74 năm!     

  

   

 

Israel (dân số 1 triệu 9) cũng đã thắng khối Ả-rập hiệp lại đánh họ vào năm 1956. Vào năm 1967, Ai-cập (Egypt), Jordan và Syria đã hiệp lại để đánh Israel, lúc đó dân số khoảng 3 triệu, nhưng họ đã thắng khối Ả-rập sau 6 ngày chiến đấu kiên cường, mở rộng thêm West Bank, Dải Gaza (Strip), Bán Đảo Sinai (Peninsula), và Cao Nguyên Golan (Heights).

              

 

Dân số Israel hiện nay hơn 9 triệu, và họ đang được sự hỗ trợ của Mỹ và các nước đồng minh. Nhưng sau khi Hội Thánh được cất lên lúc Cứu Chúa Jêsus tái lâm ẩn nhiên (Invisible Coming), Antichrist sẽ cai trị cả thế giới với Một Chính Thể Toàn Cầu (One-World Government), và Tiên Tri Giả lãnh đạo thế giới với Một Tôn Giáo Toàn Cầu (One-World Religion). Mọi lực lượng quân sự thế giới gồm cả Mỹ, NATO, Russia, China, v.v...đều dưới sự điều khiển của Antichrist. Antichrist sẽ ký kết hòa bình với Israel, cho phép họ xây dựng lại đền thờ tại Jerusalem, và sẽ có sự hòa bình tạm trong ba năm rưỡi. Sau đó Antichrist sẽ hủy hiệp ước hòa bình, vào trong đền thờ, tự xưng mình là Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 9:27; 2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:4). Tiên Tri Giả sẽ bắt mọi người thờ lạy Antichrist và hình tượng của hắn. Nếu ai không chịu thờ lạy Antichrist, thì sẽ bị giết chết, và nếu ai không có dấu của Antichrist (microchip trên  tay hoặc trên trán) thì không thể mua, bán, đi học, đi làm, đi lại, v.v... (Khải Huyền 13:15-17). Nước Israel sẽ là quốc gia duy nhất không thờ lạy Antichrist vì họ đã học bài học đau thương khi Chúa sửa phạt họ vì tội thờ thần tượng: bị bắt làm phu tù qua Assyria và Babylon. Vì vậy, Israel chỉ thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật của tổ phụ Áp-ra-ham (Abraham). Mặc dù nhiều người Israel ngày nay vẫn chưa tin Cứu Chúa Jêsus là Đấng Mê-si của họ (Messiah/Christ), họ cũng sẽ không thờ lạy Antichrist, cho nên Antichrist sẽ huy động lực lượng quân sự của các nước hùng mạnh trên thế giới đến bao vây và đánh nước Israel tại trận chiến Armageddon. Lời Chúa ghi, Và vị thiên sứ thứ sáu trút đổ bát của mình xuống sông lớn Ơ-phơ-rát; và nước sông bị khô cạn, để chuẩn bị đường cho các vua từ phương Ðông...Và Ngài nhóm các vua lại tại một nơi, được gọi theo tiếng Hê-bơ-rơ là A-ma-ghê-đôn(Khải Huyền 16:12,16), với số quân đội là “hai trăm triệu” (Khải Huyền 9:16).  

 

Nước Israel sẽ một mình đương đầu với Antichrist và lực lượng quân sự của thế giới với những vũ khí và máy bay chiến đấu hiện đại trong trận Đại Thế Chiến Armageddon! Tuy vậy, dân và quân đội Israel sẽ không đầu hàng. Với sự thông minh, can đảm, và vũ khí hiện đại, Israel sẽ chiến đấu cho đến cùng, và sẽ giết chết và làm thiệt hại phe Antichrist rất nhiều, nên Antichrist phải huy động đến 200 triệu quân của “các vua từ phương Đông,” nghĩa là từ China, India, Indonesia, v.v... và sông Ơ-phơ-rát (Euphrates) sẽ cạn khô cho đội quân lớn như vậy đến thung lũng Jezreel. Lời Chúa cho biết là hai phần ba dân Israel sẽ bị giết chết (Za-cha-ri 13:8). Một phần ba còn lại sẽ kêu cầu Chúa cứu họ (câu 9), và Cứu Chúa Jêsus sẽ tái lâm hiển nhiên mà mọi người đều thấy. Các thánh đồ của Chúa (đã được cất lên lúc Chúa tái lâm ẩn nhiên) sẽ xuống theo Cứu Chúa Jêsus. Chúa sẽ đánh bại Antichrist và hết thảy thế lực quân sự của hắn bởi Lời phán từ miệng Ngài, và sẽ giải cứu dân Israel. Antichrist cùng Tiên Tri Giả sẽ bị quăng sống vào Hồ Lửa (Khải Huyền 19:11-21). Cứu Chúa Jêsus sẽ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm bình an của Ngài trên đất, phục hưng nước Israel, và các thánh đồ sẽ đồng trị với Ngài (Khải Huyền 20:4-6).

 

 

Sông Ơ-phơ-rát (Euphrates) đang khô cạn dần vì hạn hán từ mấy năm nay. Đến năm nay, sông Ơ-phơ-rát càng khô cạn hơn. Lời Chúa (Kinh Thánh) là thật, đã ứng nghiệm, đang ứng nghiệm, và chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Cứu Chúa Jêsus sẽ trở lại để tiếp rước Hội Thánh của Ngài trước Đại Thế Chiến Armageddon! Còn bạn thì sao? Bạn hãy kêu cầu Cứu Chúa Jêsus tha tội của bạn, cứu rỗi bạn, đổi mới tấm lòng và đời sống của bạn hôm nay vì Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào.

 

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể liên lạc MS Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.