Christ Giả và Tiên Tri Giả (False Christs & False Prophets)

 

Kinh Thánh ghi chép lời dạy dỗ của Cứu Chúa Jêsus Christ về những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, như chiến tranh, thiên tai và bệnh dịch mà đang được ứng nghiệm và đang xảy ra trước mắt chúng ta. Chúa cũng cảnh báo cho những người tin theo Ngài phải chú ý cẩn thận để không bị “lừa dối” bởi những Christ giả và tiên tri giả, Hãy chú ý cẩn thận để không một ai lừa dối các ngươi. 5 Vì nhiều người sẽ đến trong danh của Ta, nói rằng, ‘Tôi là Ðấng Christ; và sẽ lừa dối nhiều người... 11 Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và sẽ lừa dối nhiều người (Ma-thi-ơ 24:4-5, 11), và điều đó cũng đang ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta.

Tiên Tri (Prophet) thật là người được Chúa chọn và sai đi để rao truyền Lời phán của Đức Chúa Trời. Nếu không được Chúa chọn và sai đi thì họ đều là những tiên tri giả, nói những lời theo ý riêng của họ (Jê-rê-mi 23:13-32).

Đấng Christ (tiếng Hê-bơ-rơ là Messiah, tiếng Hy-lạp là Christos): là Đấng Được Xức Dầu (The Anointed One). Jêsus có nghĩa là Cứu Chúa.

Chỉ có một Đấng Christ chân thật được Đức Chúa Trời xức dầu để cứu rỗi nhân loại qua sự chết và phục sinh của Ngài, và Đấng đó là Cứu Chúa Jêsus Christ, là Con của Đức Chúa Trời, cũng là chính Đức Chúa Trời, đã hạ mình làm Người, đến thế gian cách đây khoảng 2 ngàn năm, chia đôi dòng lịch sử của nhân loại: Trước Chúa Giáng sinh (BC: Before Christ) và Sau Chúa Giáng sinh (AD: Anno Domini, vào năm của Chúa). Sự giáng sinh, đời sống, chức vụ, sự giảng dạy, những việc quyền năng, sự chết, sự phục sinh, sự thăng thiên về trời, v.v...của Chúa đều được ghi chép trong Kinh Thánh. Hết thảy những người mạo xưng mình là Christ hoặc Jêsus đều là giả. Wikipedia có liệt kê:

Chúng ta có thể lấy ví dụ điển hình hai người mạo xưng mình là hiện thân của Chúa Jêsus Christ, và đã lôi kéo nhiều người theo họ:

 

Sergei Torop, sinh năm 1961, người Liên Xô (Russian) ở Si-bê-ri (Siberia), sáng lập Hội Thánh của Giao Ước Cuối Cùng (the Church of the Last Testament) vào năm 1991, tự xưng mình là hiện thân của Đấng Christ, đã lôi kéo khoảng 10 ngàn người tại Si-bê-ri và trên thế giới theo mình, và đã bị giới chính quyền Liên Xô bắt bỏ vào tù năm 2020 (theo tin BBC đề ngày 20/9/2020 - www.bbc.com/news/world-europe-54249304).

 

Inri Cristo/Christo, tên thật là Álvaro Thais, là một chiêm tinh gia (astrologer), sinh năm 1948 tại Ba Tây (Brazil). Lúc 21 tuổi, ông tự xưng là một chiêm tinh gia và tiên tri (prophet). Từ năm 1979, ông đã đi đến 27 quốc gia, loan truyền niềm tin của ông. Ông tự tin mình là hiện thân của Chúa Jêsus, và dùng chữ viết tắt bằng tiếng La-tin INRI trên thập tự giá (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum = Jêsus Người Na-za-rét, Vua của Dân Do Thái) cùng với Cristo (= Christ) cho tên của ông. Từ năm 1980, ông không được phép vào nước Mỹ (USA), Anh (Britain), Pháp (France) và Venezuela (theo Wikipedia và báo Daily Mail - www.dailymail.co.uk/news/article-2535168/Man-thinks-hes-Jesus-hundreds-young-women-follow-world.html).

 

Làm Thế Nào Phân Biệt Thật Hay Giả

 

Chỉ có một Cứu Chúa Jêsus Christ chân thật của Kinh Thánh, cho nên những người tự xưng họ là hiện thân của Đấng Christ hoặc Chúa Jêsus, thì đừng tin họ và đừng theo họ, như lời dạy dỗ của Cứu Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 24:26). Những người xưng mình là tiên tri hoặc tôi tớ Chúa để lừa dối người ta, thì cũng đừng tin theo. Cứu Chúa Jêsus dạy cách phân biệt tiên tri giả là xem trái thì biết cây (Ma-thi-ơ 7:15-20), nghĩa là cẩn thận xem xét:

  1. Đời sống: có chân thật và thánh thiện theo Kinh Thánh hay không; nếu không, thì đừng tin theo họ.
  2. Niềm tin, giáo lý và sự giảng dạy: có đúng Kinh Thánh hay không; nếu không, thì đừng tin theo họ.
  3. Cách thờ phượng và hầu việc: có giống Cứu Chúa Jêsus, các Sứ đồ, và môn đồ vào thế kỷ đầu tiên hay không; nếu không, thì đừng tin theo họ.
  4. Ý định: có đưa người ta đến với chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh mà thôi hay không. Nếu lôi kéo người ta đến với họ, nhóm của họ, tổ chức của họ, thì đừng tin theo họ.
  5. Mục đích: có tôn vinh hiển chính Đức Chúa Trời và Cứu Chúa Jêsus không; còn tôn vinh hiển cá nhân, nhóm, hoặc hệ phái của họ, thì đừng tin theo họ.
  6. Động cơ: có vì lợi ích và sự cứu rỗi của linh hồn người khác hay không. Nếu vì quyền lợi, tiền bạc và tham vọng cá nhân, thì đừng tin theo họ.
  7. Coi chừng tà giáo: những người tin và dạy rằng chỉ theo họ, nhóm của họ, hệ phái của họ, giáo hội của họ thì mới được cứu, thì đừng tin theo họ, vì chỉ tin theo Cứu Chúa Jêsus Christ và Lời Chúa thì mới được cứu rỗi.

 

Bạn hãy đọc Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, là Lẽ Thật, để không bị lừa dối.

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.