Đêm giao thừa, sau tràng pháo nối tiếp nhau vang lừng khắp xóm và ùng oàng cả thành phố

 

 

 

Và pháo nổ khói cay xè mắt dụi; Đất cùng trời mù mịt nức hương thơm; Mơ gió bấc vừa cõng thêm một tuổi; Năm mới rồi ai cũng tử tế hơn...

 

 

Tối ba mươi tắm nước mùi u nấu

Hương cây già sẽ thơm hết tháng giêng

Trẻ con chơi tam cúc ăn tiền

Còn người nhớn mải mê trưng đồ cúng

 

 

Đêm trừ tịch bố ra sông quảy nước

Mơ sang năm ngô khoai lúa đầy bồ

Những cung tên vôi hướng ra ngoài ngõ

Đuổi tà ma quanh quất định vào nhà

 

 

Bóng cây nêu vờn ánh lửa nhập nhòa

Cứ dài ra phất phơ trên đụn rạ

Mâm xôi cúng con trống non chéo cánh

Mỏ vàng au sắp gáy báo xuân sang

 

 

Chuông chùa điểm quên giao thừa vẫn lạnh

Lũ trẻ con cầm lộc chạy về nhà

Khoe áo mới, dép giày, khăn quàng mới

Nói cười vui ngỡ mình đã lớn khôn

 

 

Và pháo nổ khói cay xè mắt dụi

Đất cùng trời mù mịt nức hương thơm

Mơ gió bấc vừa cõng thêm một tuổi

Năm mới rồi ai cũng tử tế hơn...

 

Nguyễn Quốc Văn

(ntdvn.com)